Skip to content

Vizită de lucru în Norvegia

Întâlnirea a fost programată în vederea elaborării în comun a primei variante a cererii de finanțare aferente proiectului pre-definit „Îmbunătățirea accesului la servicii a cetățenilor și a calității serviciilor – o administrație publică locală transparentă și responsabilă”, ce urmează a fi finanțat din Granturile SEE și Norvegiene 2014-2021 în cadrul Programului “Dezvoltare locală și reducerea sărăciei, creșterea incluziunii romilor”.

 
Prima zi a sesiunii de lucru a fost dedicată unor prezentări legate de subiectul proiectului pre-definit făcute de experții KS, respectiv:
 
·        Rețelele eficiente ale KS ca metodă de instruire, realizată de dl. Lasse Jalling, directorul Departamentului de inovare și cercetare;
·       Programul KS de instruire a consilierilor locali, realizată de d-na Marte Malones, expert, Departamentul pentru democrație locală, politici europene și afaceri internaționale;
·        Broșura „Protejează-ți municipalitatea” și raportul „Situația de fapt și sfaturi pentru cei care lucrează în domeniul eticii în sectorul administrației locale, realizată de d-na Kiira Keski-Nirva, expert, Departamentul pentru democrație locală, politici europene și afaceri internaționale.
 
Cea de-a doua parte a zilei a fost dedicată lucrului efectiv la partea tehnică a cererii de finanțare, respectiv obiective, indicatori, grup țintă, activități, calendar activități.
 
În cea de-a doua zi a avut loc o întâlnire cu d-na Lise Spikkeland, expert specialist pentru democrație locală și etică în cadrul KS, care a prezentat activitățile asociației norvegiene privind etica și anti-corupția. Restul sesiunilor din ziua a doua au fost dedicate elaborării bugetului cererii de finanțare în formatul primit în luna august 2018.
 
În urma acestei sesiuni de lucru organizate la sediul KS, cele 3 organizații partenere au elaborat o primă formă de lucru a propunerii de proiect, au stabilit care vor fi materialele din Norvegia ce urmează a fi traduse și au căzut de acord cu privire la calendarul întâlnirilor viitoare pentru definitivarea cererii de finanțare.