Skip to content

”Regiunea europeană întreprinzătoare” – REI – Ediția 2020

Titlul ”REI” a fost instituit de către Comitetul European al Regiunilor în parteneriat cu Comisia Europeană, cu susținerea Parlamentului European, a Comitetului Economic și Social European și a unor actori de nivel european, precum UEAPME (Uniunea Europeană a Artizanatului și a Întreprinderilor Mici și Mijlocii), Eurochambres (Asociația Camerelor de Comerț și Industrie din UE) și Social Economy Europe (Europa Economiei Sociale).

„Regiunile” sunt definite în sensul cel mai larg, cuprinzând comunități, comunități autonome, departamente, landuri, provincii, județe, zone metropolitane, orașe mari, precum și teritorii transfrontaliere cu personalitate juridică, cum ar fi GECT și euroregiunile.

Pentru a fi eligibilă, regiunea candidată trebuie să aibă competența politică necesară pentru a implementa o strategie cuprinzătoare în materie de politici, menită să integreze o parte sau toate principiile SBA.

Obiectivele acestei inițiative sunt de a contribui la punerea în aplicare a Small Business Act (SBA) în parteneriat și de a demonstra utilizarea optimă a fondurilor UE și a altor fonduri publice care vizează dezvoltarea unei politici antreprenoriale în regiunea respectivă.

În anul 2018, câștigătorii premiului au fost: Asturia (Spania), Gelderland (Țările de Jos) și Tesalia (Grecia).

Mai multe informații regăsiți la: https://cor.europa.eu/en/engage/Pages/european-entrepreneurial-region.aspx .