Skip to content

Întâlnire cu ministrul de finanțe pentru elaborarea proiectului de rectificare a Bugetului de Stat pe anul 2019

Ministrul Eugen Teodorovici a informat că suma estimată de MFP, disponibilă pentru a fi repartizată către APL este 1,5 miliarde lei,variantele luate în calcul pentru repartizare fiind următoarele:

1. împărțirea conform formulei actuale din Legea Bugetului pentru toată suma aferentă diferenței de IV ianuarie-martie. În această variantă, un număr mare de UAT-uri nu și-ar asigura, în opinia MFP, necesarul pentru cheltuielile de funcționare;

2. împărțirea conform formulei actuale pentru suma aferentă lunii martie, iar suma aferentă lunilor ianuarie și februarie să fie împărțită UAT-urilor în funcție de situația gradului în care acestea își asigură necesarul de funcționare rezultat în urma analizelor financiare la șase luni. Și în acest caz rămân o serie de UAT-uri care nu își asigură cheltuielile de funcționare, dar numărul lor este mai mic;

3. împărțirea întregii sume care să asigure necesarul de funcționare estimat în urma analizelor financiare la șase luni. În acest fel, nu ar exista UAT care să nu își asigure până la sfârșitul anului cheltuielile de funcționare.

AMR, prin primarii de municipii prezenti , dl Daniel Ștefan Drăgulin și dl. Antal Arpad Andras, a susținut prima variantă, respectiv împărțirea după formula actuală, cu analiza situației în septembrie-octombrie și echilibrare la momentul respectiv.

Reprezentanții AMR au adus în discuție și problemele care ar trebui rezolvate privind sumele necesare pentru asistența socială până la sfârșitul anului și acoperirea cheltuielilor legate de susținerea sistemului de încălzire centralizată a unor municipii.
Totodată, reprezentanții structurilor asociative au susținut necesitatea modificării unor prevederi legislative, mai ales în domeniul protecției sociale și cofinanțarea de la nivel național a instituțiilor de cultură de la nivel local.

Având în vedere că opriniile exprimate nu au condus la un rezultat, în săptămâna 22-26 iulie va avea loc o nouă întâlnire în urma căreia să se adopte o hotărâre care să răspundă atât intereselor administrațiilor publice locale, cât și țintei de deficit pe care o are Guvernul în acest moment.