Skip to content

Dezvoltare urbană sustenabilă 2021 – 2027 – Întâlnire Banca Mondială

În contextul negocierilor cu Comisia Europeană privind documentele naționale de programare a finanțărilor din fonduri europene 2021-2027, Asociația Municipiilor din România a participat, astăzi, la o întâlnire de lucru organizată de Banca Mondială.

Comisia Europeană a solicitat asistența Băncii Mondiale pentru elaborarea unui set de propuneri pentru abordarea privind dezvoltarea urbană sustenabilă pentru perioada de programare 2021-2027. În acest sens, în cadrul întâlnirii au fost purtate discuții cu privire la:

  • Resursele pentru dezvoltare urbană sustenabilă (Obiectivul de Politică 5) 2021-2027: 6% din FEDR sau mai mult?
  • Modele organizaționale pentru a adresa nevoile municipiilor/orașelor: ce modele sunt mai fezabile/realistice – PO dedicat / Axă dedicată / ITI / POR-uri regionale (cu abordare ajustată la nevoile fiecărei regiuni)?
  • Domeniile de intervenție ce ar putea fi incluse în cadrul abordării pe dezvoltare urbană sustenabilă (Obiectivul de Politică 5).
  • Nivelul de descentralizare, la nivel regional și/sau local, pentru Obiectivul de Politică 5.

Reprezentanții municipiilor au subliniat importanța ca în perioada următoare de programare autoritățile publice locale să aibă o mai mare flexibilitate privind modul în care sunt implementate fondurile europene, astfel încât municipiilor să acționeze în funcție de realitățile locale, să poată alege fie să colaboreze pentru proiecte punctuale sau să implemeteze strategii integrate pentru zonele metropolitane. De asemenea, s-a evidențiat necesitatea ca proiectele contractate peste procentul de 100% în exercițiul 2014-2020 să poată fi transferate în exercitiul 2021-2027. Se crează astfel posibilitatea ca încă din primul an al noului exercițiu financiar o mare parte din alocarea bugetară să fie acoperită prin proiectele existente.

La întâlnire au participat din partea AMR, dl. Nicolae Barbu, primarul municipiului Giurgiu, dl. Ion Lungu, primarul municipiului Suceava, dl. Constantin Toma, primarul municipiului Buzău, dl. Adrian Dobre, primarul municipiului Ploiești, dl. Dan Diaconu, viceprimarul municipiului Timișoara, dl. Constantin Mitache, Director General al AMR, precum și directorii direcțiilor de fonduri europene din cadrul municipiilor.