Skip to content

Mecanisme de profesionalizare a procesului decizional de la nivel local

Dezbaterile Conferinței au fost deschise de dl. Lucian Micu, primarul municipiului Roman: „În momentul în care ne prezentăm în fața cetățenilor avem un program și trebuie să depunem toate eforturile să ducem la îndeplinire acel program. Pentru întărirea procesului decizional de la nivel local, nu este suficientă această evaluare din 4 în 4 ani, o dată cu alegerile locale, pentru că niște măsuri luate greșit pe parcursul celor 4 ani necesită o perioadă dublă de timp de remediere. Din acest motiv este foarte important ca procesul de consultare publică să fie un proces real și să facem toate demersurile pentru a implica cât mai mult cetățenii în procesul decizional. Mandatul meu se bazează pe principiul transparenței decizionale și a implicării cetățenilor în stabilirea priorităților.”

Pentru îmbunătățirea relației dintre cetățeni și autoritatea locală, Municipiul Roman derulează două proiecte – ”Să ne ascultăm – proiect de consultare publică” și ”Romașcanii decid – evaluarea satisfacției cetățenilor și implicarea acestora în procesul decizional”, proiecte pentru care Municipiul Roman a fost premiat atât la nivel național cât și european.

Discuțiile au continuat cu prezentarea experienței autorităților publice locale și organizaţiilor neguvernamentale locale, care au beneficiat de asistență tehnică în cadrul proiectului în vederea dezvoltării de propuneri alternative de politici publice pe probleme de interes local.