Skip to content

Întâlnirea Comitetului Director al AMR cu Președintele Camerei Deputaților și cu liderii grupurilor politice din Camera Deputaților

În cadrul întâlnirii au fost dezbătute atât subiectele discutate în cadrul întâlnirii cu reprezentanții Guvernului, cât și alte propuneri legislative precum:

  • Codul administrativ – (clarificarea definiției „majorității calificate”; clarificări privind funcționarea ADI; reglementarea reprezentării autorităților deliberative (prin consilier juridic, angajat în aparatul de specialitate al primarului) și a funcționării acesteia; reglementari ale funcției de secretar-general al UAT; modificări la reglementarea Contractului de închiriere a unui bun proprietate publică)
  • Modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 21/2002 privind gospodărirea localităţilor urbane şi rurale.)
  • Modificarea și completarea Ordonanței de urgenţă nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice – (ridicarea și blocarea vehiculelor staționate neregulamentar pe drumurile publice, nu numai ridicarea celor staționate pe carosabil; reglementarea competenței poliției locale în ridicarea si blocarea vehiculelor staționate neregulamentar)
  • Modificarea și completarea Legii nr. 98/2016 privind achiziţiile publice – (reglementarea posibilității ca operatorii economici să fie excluși din listele oficiale ca urmare neîndeplinirii sau îndeplinirii defectuoase a obligațiilor contractuale asumate față de autoritățile contractante.

„Noi am încercat să comunicăm cu toate partidele parlamentare și mă bucur că suntem aici în Parlament, într-un cadru extins ,pentru că sunt multe aspecte legislative care necesita o mai bună reglementare. Un aspect foarte important pentru noi este stabilirea cotelor impozitului pe venit prin Codul Finanțelor Publice Locale sau Legea nr. 273/2006 a finanțelor publice locale, și nu anual, întrucât în ultimii 4 ani a existat instabilitate în ceea ce privește finantarea multianuala .Un alt aspect foarte aspect important pentru administrația publică locală este digitalizarea, aveam foarte multe costuri din cauza neimplementării soluțiilor informatice.” A precizat dl. Robert Negoiță, președintele Asociației Municipiilor din România.

Propunerile prezentate de Asociația Municipiilor din România au fost susținute de toți liderii grupurilor politice din Camera Deputaților, care au menționat importanța dialogului și colaborării pentru îmbunătățirea activității de la nivel local și a serviciilor publice locale.