Skip to content

Sesiuni de instruire – autorități publice locale

Cursurile de desfășoară în cadrul proiectului  „Îmbunătățirea accesului și a calității serviciilor pentru cetățeni – o administrație publică transparentă și responsabilă” implementat de Asociația Municipiilor din România, Asociația Comunelor din România și Asociația Norvegiană a Autorităților Locale și Regionale și  finanțat prin Granturile Norvegiene 2014-2021.Scopul principal al acestei inițiative are în vedere consolidarea capacității administrației publice locale din România prin creșterea responsabilității autorităților locale, transparența decizională și asimilarea unor informații esențiale cu privire la legislația din domeniile incompatibilității și conflictului de interese.

Derularea evenimentelor se va face cu respectarea întocmai a măsurilor dispuse de Guvern în contextul COVID 19.