Skip to content

O nouă sesiune de instruire dedicată reprezentanților municipiilor din România

Participanții la curs au primit și informații referitoare la măsurile de prevenire a situațiilor de corupție, conflict de interese și incompatibilități aplicate în Norvegia de la expertul din partea Asociației Autorităților Locale și Regionale din Norvegia (KS);

Scopul principal al acestei inițiative are în vedere consolidarea capacității administrației publice locale din România prin creșterea responsabilității autorităților locale, transparența decizională și asimilarea unor informații esențiale cu privire la legislația din domeniile incompatibilității și conflictului de interese.

Cursurile de desfășoară în cadrul proiectului „Îmbunătățirea accesului și a calității serviciilor pentru cetățeni – o administrație publică transparentă și responsabilă” implementat de Asociația Municipiilor din România, Asociația Comunelor din România și Asociația Norvegiană a Autorităților Locale și Regionale și finanțat prin Granturile Norvegiene 2014-2021.

Derularea evenimentelor se face cu respectarea întocmai a măsurilor dispuse de Guvern în contextul COVID 19.