Skip to content

Reuniunea Comitetului Director al AMR

   1. Reorganizarea administrativ-teritorială.

România este singura țară din Uniunea Europeană, din cadrul fostului bloc comunist, care are o lege a organizării administrativ-teritoriale a țării din perioada regimului comunist (1968). Această lege, fundamentată pe principiul centralismului democratic, specific regimului comunist, este in contradicție flagrantă cu principiul subsidiarității care stă la baza construcției și funcționării Uniunii Europene. De asemenea, această lege, constituie un obstacol major in calea modernizării României, a debirocratizării și a absorbției mai eficiente a fondurilor europene;

   2. Finanțarea autorităților publice locale

   3. Legea zonelor metropolitane și a aglomerărilor urbane.

   4. Harta serviciilor furnizate în municipiile AMR

  5. Continuarea procesului de descentralizare cu respectarea principiului potrivit caruia „ Nicio descentralizare de sarcini catre administratia publică locala nu poate fi facută fără o descentralizarea a resursei financiare aferente. Resursa financiara trebuie să fie precisă, cuantificabila și cu caracter permanent;

   6. Digitalizarea și interconectarea bazelor de date . Plata online a tuturor taxelor si impozitelor si emiterea în format digital a tuturor autorizațiilor și avizelor emise de administrația locală și centrală.

” UAT-urile trebuie să-și asigure din resurse proprii cheltuielile cu standardul minim de servicii publice. Este absolut necesară reorganizarea administrativ teritorială și legiferarea zonelor metropolitane. Este important să stabilim principii și soluții de finanțare pentru administrațiile locale pe baza unor mecanisme asemănătoare cu cele existente în alte state ale Uniunii Europene sistemelor europene, mecanisme transparente, eficiente, bazate pe criterii de performață administrativă si mai puțin pe criterii politice. Putem învăța din buna practică a țărilor europene dar și din greșelile acestora”, a declarat Președintele AMR.

Dl. Constantin Toma, Președintele executiv al AMR, primarul Municipiului Buzău, a susținut că alegerile din cadrul Asociației Municipiilor din România de săptămâna trecută au generat o conducere echilibrată și își manifestă convingerea că AMR va avea obiective practice și valoroase pentru următorii 4 ani.

Dl. Ion Lungu, Prim-vicepreședinte al AMR, primarul municipiului Suceava, a insistat pentru identificarea de soluții privind realizarea de parcări supraterane și complexe sportive cu ajutorul finanțărilor europene. Totodată a cerut o reanalizare a prevederilor Legii 544 / 2001.

Dl. Antal Arpad, primarul municipiului Sfântu Gheorghe, care a participat la negocierile pentru elaborarea programului de guvernare a informat care au fost propunerile pentru administrația publică locală: alocarea a 100% din IV autorităților publice locale; continuarea și accelerarea procesului de descentralizare, inclusiv a resursei financiare; respectarea reglementarea accesului la bazele de date local-central; transferul clădirilor abandonate în administrarea primăriilor și a concluzionat: ” ca să fim eficienți trebuie să fim uniți ”.

Dl. Dan Bobouțanu, primarul municipiului Hunedoara, a reiterat faptul că municipiile nu au fost consultate suficient în vederea acțiunilor întreprinse pe perioada pandemiei și a cerut creșterea nivelului de consultare între autoritățile locale și cele centrale

Dl. Ciprian Ciucu, primarul Sectorului 6 al municipiului București, a propus ca în afara temelor majore care se vor afla pe agenda AMR, pe termen scurt și mediu având în vedere experiența AMR să fie abordate și probleme, aparent minore, dar care au un impact considerabil pentru autoritățile publice locale, exemplificând: parcarea neregulamentară a autovehiculelor și necesitatea acordarii de atribuții Poliției Locale în vederea aplicării amenzilor.

Dl. Alin Moldoveanu, primarul municipiului Câmpina, a propus o analiză a modalităților de finanțare a planurilor pentru siguranța la incendiu a clădirilor unităților școlare și în general a clădirilor publice.

Dl. Tiberiu Iacob-Ridzi, Vicepreședinte al AMR, primarul municipiului Petroșani, a completat referitor la reforma administrativă: pentru municipiile care nu sunt reședință de județ și au posibilități financiare reduse, este necesară elaborarea unui sumar de obiective asupra cărora să cadă de acord toate cele 4 structuri asociative ( ACOR, AOR, AMR, UNCJR ), ”astfel încât o voce comună a acestora să nu poată fi trecută cu vederea ”.

Dl. Cristian Stan, Primarul Municipiului Târgoviște, a dorit să atragă atenția asupra finanțării discriminatorii în ceea ce privește municipiile și alocarea discreționară a fondurilor, insistând asupra necesității reanalizării prevederilor Hotărârii de Guvern privind alocarea burselor școlare care pot duce la creșterea artificială a bugetului autorităților publice locale.

Dl. Gábor Kereskenyi, primarul municipiului Satu Mare, este de părere că reforma administrativă trebuie începută printr-o schimbare de abordare a celorlalte instituții centrale ale statului și a tras un semnal de alarmă privind existența practicilor abuzive ale unor instituții de audit.

Pe agenda dezbaterilor s-au mai aflat și alte teme:

– propunerea privind repartizarea „regională” a cotelor din IV către UAT-urile care fac parte dintr-o regiune/zona metropolitană/aglomerare urbană, dacă acestea aleg să furnizeze servicii voluntar în asociere, sau accepta un PUG destinat întregii zone metropolitane, elaborat de municipiul în jurul căreia se constituie.

– plata poliției locale în perioada pandemiei când coordonarea aparține poliției naționale

Președintele AMR, dl. Emil Boc, Primarul Municipiului Cluj-Napoca a concluzionat că, în bugetul pe anul 2021, asigurarea resurselor financiare și compensarea pierderilor avute la bugetele locale în perioada pandemiei va fi o prioritate de grad zero.

”Vă propun un exercițiu de sinceritate, să curmăm ipocrizia și să stabilim criterii de alocare a resurselor pe modelul țărilor europene. Atunci, vom câștiga toți, pierzând în egală măsură câte ceva pe termen scurt. Pe termen lung ,însă, câștigăm cu toții. După ce cădem de acord asupra principiilor să semnăm o Cartă care să reglementeze aceste situații pe viitor, dând astfel un semnal și orașelor, comunelor și județelor. Cetățenii nu trebuie să sufere indiferent de partidul care deține majoritatea. ”

 

Biroul de Presă al AMR