Skip to content

7 autobuze achiziţionate cu fonduri europene au ajuns la Râmnicu Vâlcea

Cele 7 autobuze articulate ce vor completa flota ETA S.A., compania de transport de călători ce funcţionează în subordinea Consiliului Local Râmnicu Vâlcea, oferă cele mai ridicate standarde asociate serviciilor publice de transport local moderne. Modelul Conecto NGT prezintă unele inovaţii de ultimă generaţie cum ar fi sistemul de frânare antiblocare (ABS) sau Programul electronic de stabilitate (ESP). Motorul alimentat cu gaz natural comprimat este unul ecologic, cu o eficienţă foarte ridicată, cu un consum de combustibil mai mic cu 20% faţă de autobuzele vechi, cu emisii reduse de CO₂ în comparaţie cu motoarele care funcţionează cu motorină, arderea gazului fiind deosebit de ecologică, iar funinginea, alte particule şi oxidul de sulf sunt practic nedetectabile în gazele de eşapament. Totodată, reducerea zgomotului de până la 4 dB (A) face ca acest autobuz să îndeplinească toate cerinţele de trafic urban de la acest moment.

Autobuzele articulate Conecto NGT pot transporta maximum 162 de persoane, ceea ce înseamnă costuri de exploatare mai mici pentru societatea ETA S.A. şi emisii mai mici per pasager. Acest model de autobuz se mai face remarcat prin zonele interioare mari, suprafeţe vitrate ample şi înălţime confortabilă în picioare, printr-un sistem puternic de aer condiţionat şi un concept modern de iluminat pentru habitaclu. Podeaua complet coborâtă împreună cu sistemul de ”îngenunchere” la nivelul staţiei permit o urcare/coborâre facilă a pasagerilor, mai ales a celor cu mobilitate restricţionată; de asemenea, persoanele cu dizabilităţi beneficiază de o rampă de acces şi de un spaţiu interior pentru scaunul cu rotile.
Prin intermediul sistemului audio-video de informare a călătorilor, pe monitoarele din salon va fi afişată ruta de circulaţie, staţia care urmează şi timpul de sosire la urmatoarea staţie a vehiculului, precum şi următoarele staţii pe care se deplasează vehiculul. Sistemul audio va anunţa vocal staţiile în care urmează să oprească vehiculul cu minim 100 m înainte de a se ajunge în staţie. În sprijinul persoanelor cu deficienţe de vedere care aşteaptă în staţie, autobuzele sunt echipate şi cu difuzoare speciale de exterior care să anunţe ce linie de transport deserveşte vehiculul şi în ce direcţie.
Alte sisteme moderne specifice autobuzelor Conecto de la Mercedes Benz sunt sistemul de numărare a călătorilor, sistemul automat de taxare prin intermediul validatoarelor duale pentru carduri, precum şi sistemul de supraveghere video la interior şi la exterior, compus din 9 camere digitale color de înaltă rezoluţie, cu microfon încorporat, fapt de natură să garanteze o siguranţă suplimentară a călătorilor.
Compania ETA S.A. este beneficiara a încă două proiecte cu finanţare europeană, aflate în derulare: ”Modernizarea staţiilor de îmbarcare/debarcare, echiparea mijloacelor de transport în comun şi dezvoltarea unui centru utilat cu un sistem de management al traficului general în municipiul Râmnicu Vâlcea”, semnat în decembrie 2019, în valoare totală de peste 46,8 mil. lei (din care finanţarea nerambursabilă este de 45.9 mil. lei), care urmăreşte modernizarea infrastructurii de transport public atât la nivelul autobuzelor, cât şi al sistemului de semnalizare rutieră prin sincronizarea adaptivă a intersecţiilor semaforizate aflate de-a lungul traseelor de transport în comun, dotarea cu echipamente de solicitare de prioritate automată atunci când vehiculele se află în întârziere, precum şi optimizarea reală a traficului rutier la nivelul oraşului ca urmare a adaptării în timp real a sistemului de semaforizare în ansamblu şi ”Alinierea parcului ETA SA la cerinţele dezvoltării durabile”, semnat în mai 2020, în valoare totală de peste 77,7 mil. lei (din care 69,1 mil. lei fonduri nerambursabile), ce vizează reducerea poluării aerului, a emisiilor fonice şi a consumului energetic prin achiziţionarea a 28 autobuze moderne cu combustibil alternativ (gaz natural comprimat), precum şi modernizarea autobazei existente, inclusiv dotarea cu o staţie de alimentare cu GNC.