Skip to content

MODERNIZAREA VECHIULUI CAZAN AL CET ORADEA

În decursul anului 2020, municipalitatea orădeană a efectuat demersurile necesare pregătirii aplicației de finanțare, obținerii avizelor și acordurilor necesare, finanțarea urmând a fi suportată în următoarele cote (conform prevederilor programului) după cum urmează:

  • minimum 15% din surse de la bugetul local;
  • până la 85% de la bugetul de stat.

Valoarea contractului de finanțare este de 157.663.285,32 lei (TVA inclus), din care:

  • 134.013.792.52 lei contribuția MDLPA (85% din cheltuieli eligibile);
  • 23.649.492,80 lei contribuția Municipiului Oradea (15% din cheltuieli eligibile);
  • la care se adaugă suma de 10.118.553,29 lei (cheltuieli neeligibile) aflate în sarcina Municipiului Oradea.

Scopul proiectului este de a contribui la creșterea competitivității și eficienței întregului sistem de termoficare prin modernizarea tuturor componentelor sistemului de termoficare din Oradea.

Instalaţii de ultimă generaţie pentru producerea energiei electrice şi termice

Proiectul prevede înlocuirea grupului energetic de cogenerare G1 din CET Oradea, aflat la sfârşitul perioadei de viaţă, cu motoare termice pe gaze naturale cu funcționare în regim de cogenerare și două cazane de apă fierbinte. Acest bloc singurul care a rămas din vechea instalație termică a orașului. La momentul de față, blocul este depășit fizic și moral, prin urmare se impune înlocuirea acestuia pentru a garanta furnizarea agentului termic către orădeni. După cum se știe, centrala electrică de termoficare CET Oradea a fost pusă în funcțiune din anul 1966, cazanul având peste 320.000 de ore de funcționare, iar turbina peste 310.000 ore de funcționare.

Investiția propusă constă în instalarea etapizată a unei surse noi de producere a energiei electrice şi termice, pe amplasamentul din municipiul Oradea identificat prin CF 162893 (aflat în incinta CET).

Sursa de producție nouă (Grup 7) va cuprinde:

– Unitatea de cogenerare de înaltă eficiență cu motoare termice de ultimă generație, cu funcționare pe gaze naturale. Se vor instala motoare termice cu producere simultană de energie electrică și energie termică. Sarcina electrică totală propusă este 25 MWe, la care se adaugă recuperarea căldurii de minimum 21 MWt. Vor fi instalate maximum 4 motoare de capacitate egală.

– Schimbătoare de căldură cu plăci pentru preluarea energiei termice în sistemul de termoficare.

– Unități de producție directă a energiei termice cu Cazane de apă fierbinte – CAF. Noua unitate de producție va funcționa pe gaz natural având o sarcină nominală de 50 MWt constituită din două CAF-uri de câte 25 MW (CAF 3, 4). După realizarea investiției într-o primă etapă termică, cazanele noi urmează sa funcționeze după necesități împreună cu unitățile de producție energie termică existente în Grupul 6 (CAF1 și CAF 2; dotate cu arzătoare combinate pentru a funcţiona pe gaz natural şi CLU; Cazan recuperator de la cogenerare TG LM 6000).

Instalațiile anexe necesare implementării investiției Grup 7 vor cuprinde:

– Stația de pompe termoficare dimensionată pentru evacuarea energiei termice produse în sistemul de termoficare

– Stația electrică de 6/0,4 kV aferentă alimentării cu energie electrică a cazanelor de apă fierbinte si a stației de pompare

– Stație electrică aferentă grupului în cogenerare 6/110 kV pentru evacuarea puterii electrice

– Stație electrică 6/0,4 KV aferentă motoarelor termice

– Adaptarea rețelelor de utilități pentru racordare la obiectele grupului 7. Se vor extinde / adapta rețele de alimentare cu gaze naturale, rețele de termoficare, rețele de apă și canalizare, rețele de comunicații.

Investiția este structurată pe 3 obiecte:

  • Obiectul 1 – Ansamblul format din 2 cazane de apă fierbinte CAF (uri), tablouri cu instalații și echipamente electrice, stație de pompare (SP), stație electrică (SE), sistem de măsurare și contorizare energie termică, cu funcționare pe gaz natural având o capacitate nominală de minimum 50 MWt.
  • Obiectul 2 – Ansamblul format din 4 motoare termice (CHP) pentru producere energie în cogenerare de înaltă eficiență, tablouri cu instalații și echipamente electrice, stație electrică (SE), sistem de măsurare și contorizare energie electrică și termică, cu funcționare pe gaz natural având o capacitate electrică totală de 25 MWe (-10%/+25%) MWe și capacitate termică de minimum 21 MWt.
  • Obiectul 3 – Demolare turnuri de răcire nr. 2.

Întrucât contractul de finanțare este semnat, iar procedurile de achiziție publică lucrări sunt în pregătire, finalizarea contractului este preconizată pentru ianuarie 2023.