Skip to content

Emil Boc – a prezentat la CoR Raportul cu privire la Spațiul European al Educației

 
Spațiul European al Educației (European Education Area) este cheia pentru slujbe mai bune și mai bine plătite în Uniunea Europeană, pentru tranziția verde și digitală pe care toate orașele ar trebui să o adopte, dar și pentru a potența identitatea Europeană, pentru a crește toleranța cetățenilor europeni și pentru a crea o Europă unită.
EEA(European Education Area) se va dezvolta pe marginea a șase dimensiuni, care reprezintă viziunea Uniunii Europene pentru viitorul educației:
– Calitate în educație și formare
– Incluziunea și egalitatea de gen
– Tranziția verde și digitală
– Profesori și formatori
– Educație superioară
– Dimensiunea geopolitică
„Această inițiativă urmărește creșterea calității procesului educațional și atingerea unor obiective cheie precum: consolidarea rezultatelor educaționale, promovarea valorilor comune și facilitarea recunoașterii reciproce peste granițe a diplomelor obținute de elevii și studenții europeni.
Cred cu tărie că pentru a avea cu adevărat succes, European Education Area are nevoie de sprijin mai ales la nivel european și local, și sigur, regional și național, în spiritul principiului subsidiarității. În acest sens, fondurile sunt esențiale și este necesar ca toate instituțiile să își sincronizeze eforturile pentru a dezvolta dimensiunea educației la nivel european.
Îi mulțumesc domnului profesor Călin Hințea, decanul Facultății de Științe Politice, Administrative și ale Comunicării din cadrul Universității Babeș-Bolyai pentru contribuția adusă acestui raport.” (Emil Boc, primarul municipiului Cuj-Napoca)