Skip to content

Întâlnire de lucru între AMR și ANCOM

Decizia nr. 997/2018 a intrat în vigoare la data de 29 noiembrie 2018, fiind emisă în baza art. 6 alin. (4) din Legea nr. 159/2016 privind regimul infrastructurii fizice a reţelelor de comunicaţii electronice, precum şi pentru stabilirea unor măsuri pentru reducerea costului instalării reţelelor de comunicaţii electronice. Anterior intrării în vigoare a acestei decizii, tarifele de acces erau aprobate de consiliile locale, pentru imobilele aparținând UAT-urilor.

Acest act normativ face obiectul unui proces în contecios administrativ, inițiat de AMR. Prin Sentința Civilă nr. 1021/20.12.2019, pronunțată în Dosarul nr. 4788/2/2019, Curtea de Apel București a anulat parțial Decizia ANCOM nr.977/2018, în ceea ce privește art.1 alin. (2), constatând că aceste prevederi încalcă nu doar dispozițiile art.6 din Legea nr. 159/2016, ci și dispozițiile art.136 din Constituția României, art. 861 alin.(3) din Codul civ., art.123 alin.(1) din Legea nr.215/2001 și art. 285 și 297 din Codul administrativ, reținând astfel că bunurile proprietate publică nu pot fi puse la dispoziția furnizorilor de comunicații electronice, în mod gratuit.

Având în vedere recursul formulat de ANCOM și faptul că primul termen de recurs a fost stabilit de ÎCCJ la data de 17.05.2022, AMR a inițiat consultări cu ANCOM pentru găsirea unei soluții amiabile care să asigure încasarea unor tarife corecte de către municipii de la operatorii economici din domeniul comunicațiilor electronice.

Conform prevederilor legislative actuale, tarifele maxime se stabilesc de ANCOM, în baza principiilor prevăzute la art.6 alin.(4) – (6) din L159/2016, pe baza următoarei formule de calcul: TARIFUL DE ACCES = valoarea lipsei de folosință + valoarea prejudiciior directe și certe – valoarea beneficiilor tangibile și intangibile.

La momentul aplicării formulei de calcul, ANCOM a calculat (pentru anumite echipamente) contravaloarea beneficiilor mai mare decât contravaloarea lipsei de folosință + contravaloarea despăgubirilor. A obținut astfel un tarif negativ pe care ar trebui să-l incaseze APL de la operatorii economici de rețele și a stabilit astfel un tarif ZERO, adică folosința gratuită a proprietărții publice de către operatori economici din domeniul comunicațiilor electronice.

Poziția exprimată de ANCOM: tarife de acces zero au fost stabilite doar pentru acele elemente de infrastructură, pentru care beneficiile autorităților locale depășesc valoarea lipsei de folosință și a prejudiciilor suferite.

Poziția exprimată de AMR: acordarea folosinței gratuite a proprietății publice a UAT în favoarea unor operatori economici încalcă prevederile art.136 din Constituția României și art. 861 alin.(3) din Codul. Civ., iar ANCOM are datoria să stabilească un tarif real și corect pentru utilizarea tuturor elementelor de infrsatructură aflate în proprietatea UAT-urilor, tariful zero echivalând cu lipsa unui tarif.

 

Concluziile întâlnirii:

  1. ANCOM va înainta AMR o propunere de modificare a art. 6 alin. (4) –(6) din Legea nr. 159/2016, care să prevadă eliminarea beneficiilor tangibile și intangibile din formula de calcul a tarifelor de acces. O astfel de modificare ar duce la majorarea tuturor tarifelor actuale, nu doar a tarifelor stabilite la valoarea de 0 lei. Termenul asumat: 9 martie a.c.
  2. AMR și ANCOM vor face demersuri către Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării/Guvernul României, pentru ca aceste amendamente să fie preluate într-un proiect de Lege pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul comunicațiilor electronice și pentru stabilirea unor măsuri de facilitare a dezvoltării rețelelor de comunicații electronice, aflat pe circuitul de avizare interministerială.

 

Din partea AMR au participat:

– Emil Boc, Președinte AMR, Primarul Municipiului Cluj-Napoca;

– Constantin Mitache, Director General AMR;

– Luiza Dinu, Director juridic AMR

 

ANCOM a fost reprezentat de:

– Vlad Ștefan Stoica, Președinte ANCOM;

– Eduard Lucian Lovin, Vicepreședinte ANCOM;

– Marius Săceanu, Director juridic ANCOM;

– Liviu Nistoran, Consilier ANCOM