Skip to content

Solicitare AMR pentru Ministerul Educatiei Nationale si Ministerul Finantelor Publice

Conform unui proiect de ordonanță de urgență, initiat de MEN, se intenționează modificarea Legii educației naționale nr. 1/2011, astfel incat NU se va asigura finantarea transportului local al elevilor (in interiorul municipiilor/oraselor) din bugetul de stat, transferand aceasta obligatie autoritatilor locale. Astfel:

➢ Legea 226/2020 (care a modificat Legea educatiei nationale / 1/2011) stipuleaza clar ,fara evhivoc ,ca: „Elevii din învăţământul preuniversitar acreditat/autorizat beneficiază de gratuitate la servicii publice de transport local şi judeţean, pe tot parcursul anului calendaristic ”, finantarea asigurandu-se de la bugetul de stat.

➢ Urmare aprobarii ,de catre Parlament, a Legii bugetului de stat pe anul 2021 ,municipiile si-au construit bugetele pe anul in curs plecand de la legislatia in vigoare ,respectiv de la asigurarea finantarii acestui capitol de cheltuieli de la bugetul de stat.

Aprobarea acestei ordonante de catre Guvernul Romaniei, prin care se incearca modificare legislatiei privind finantarea de la bugetul de stat a transportului elevilor, prin OUG, dupa aprobarea bugetului in parlament, este de natura sa creeze dezechilibre bugetare pe care municipiile nu le pot asigura din surse proprii, punand in pericol chiar functionarea eficienta a sistemului de invatamant preuniversitar la nivel national. Totodata se incalca unul din principiile autonomiei locale conform caruia nu se pot transfera responsabilitati catre autoritatile locale fara asigurarea sursei de finantare .