Skip to content

Întâlnire de lucru între conducerea Asociației Române a Băncilor (ARB) și Asociația Municipiilor din România (AMR)

Din partea ARB, au participat

 • Sergiu Oprescu, președinte al ARB, președinte Alpha Bank
 • Florin Dănescu, președinte executiv ARB.

Din partea AMR au participat:

 • Emil Boc, președinte AMR
 • Constantin Mitache, director general AMR

Pe agendă s-au aflat următoarele:

 • Creșterea economică sustenabilă prin digitalizarea bazelor de date;
 • Nevoia educației finaciare în sistemul românesc de educație;
 • Problema creditului comercial și a intermedierii finaciare;
 • Colaborarea pentru elaborarea Codului finanțelor publice locale;
 • Identificarea nevoilor curente și specifice de finanțare pentru dezvoltarea municipiilor;
 • Colaborarea privind îmbunătăţirea cadrului legislativ în domeniile: administrație publică; financiar-bancar; economic;
 • Îmbunătățiri legislative în materie de digitalizare și recunoașterea semnăturii electronice;

Concluzii:

 • Reînoirea protocolului de colaborare dintre AMR și ARB;
 • Derularea unui proiect comun privind susținerea educației financiare în învățământul preuniversitar din municipii;
 • Diseminarea informațiilor/ materialelor educaționale realizate de ARB către municipii;
 • Promovarea în mod reciproc a imaginii, în cadrul activităţilor pe care le întreprind şi care prezintă interdependență cu activităţile dezvoltate de către părți;
 • Organizarea unor programe comune în domeniile pe care le reprezintă, acordându-şi totodată sprijin reciproc în dezvoltarea şi implementarea programelor astfel concepute;