Skip to content

Sesiuni de formare organizate de AMR pentru reprezentanții municipiilor din Botosani si Suceava

Astfel, în perioada 18-21 aprilie 2021, va avea loc prima sesiune de formare în municipiul Botoșani la Hotelul Rapsodia, eveniment la care au fost invitați aleși locali, funcționari publici, personal contractual și consilieri de etică din municipiul gazdă și din municipiul Dorohoi. Cea de-a doua sesiune de formare se va desfășura în municipiul Suceava la Hotelul Continental în perioada 21-24 aprilie 2021 adresându-se reprezentanților din municipiile: Suceava, Fălticeni, Câmpulung Moldovenesc, Rădăuți și Vatra Dornei.

Pe agenda evenimentelor sunt incluse subiecte legate de etică, transparență, incompatibilități și conflicte de interese, susținute de către unul dintre formatorii instruiți prin activitățile prezentului proiect.Urmare sesiunilor de formare reprezentanții municipiilor participante vor avea posibilitatea de promovare, la nivelul primăriei din care provin și al Consiliului Local, a informațiilor acumulate.

Pentru informații suplimentare despre proiect și despre Centrul de informare e-TIC (realizat prin proiect) puteți să accesați site-ul proiectului: http://e-tic.ro/