Skip to content

Întâlnire de lucru între Comitetul Director al AMR și conducerea Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor

Din partea MMAP, alături de dl. Barna Tánczos, Ministrul Mediului Apelor și Pădurilor, au mai participat dl. Ionuț Sorin Banciu, Secretar de stat, și dl. Ștefan Toga, Președintele AFM.

Pe agendă s-au aflat următoarele:
1.Proiecte finanțate din Fondul pentru Mediu:

-Programul privind protecția resurselor de apă, sisteme integrate de alimentare cu apă, stații de tratare, canalizare și stații de epurare;
-Programul privind gestionarea deșeurilor;
-Programul privind împădurirea terenurilor degradate, reconstrucția ecologică și gospodărirea durabilă a pădurilor;
-Programul de stimulare a înnoirii Parcului auto național (RABLA CLASIC);
-Programul național de termoficare;
-Stații de reîncărcare pentru vehicule electrice în municipiile reședință de județ;
-Transportul public ecologic, iluminatul public ecologic;
-Programul privind creșterea eficienței energetice a clădirilor publice;
-Stații de reîncărcare pentru vehicule electrice în municipii;
-Transport școlar ecologic;
-Programul privind dezvoltarea infrastructurii velo în România: piste de biciclete;
-Programul privind gestionarea deșeurilor: instalații de biogaz/compost;

2.Oportunități de finanțare din PNRR:

-Dezvoltarea sectorului de apă și apă uzată;
-Împădurim România și stimulăm biodiversitatea;
-Managementul deșeurilor, colectare selectivă și economie circulară;

3.Procedura de închidere simplificată a depozitelor neconforme;
4.Colaborarea între UAT-uri și Garda Națională de Mediu: competențe legale și acțiuni comune;
5.Campania națională „Vinerea Verde”.

Din partea AMR au participat:

1.Emil BOC,Președinte AMR, Primarul municipiului Cluj-Napoca
2.Constantin TOMA, Președinte Executiv AMR, Primarul municipiului Buzău
3.Ionuț-Florin PUCHEANU, Prim-vicepreședinte AMR, Primarul municipiului Galaţi
4.Lia-Olguța VASILESCU, Vicepreședinte AMR, Primarul municipiului Craiova
5.Florin-Tiberiu IACOB-RIDZI, Vicepreședinte AMR, Primarul municipiului Petroșani
6.Dan BOBOUȚANU, membru CD al AMR, Primarul municipiului Hunedoara
7.Gábor KERESKÉNYI, membru CD al AMR, Primarul municipiului Satu Mare
8.Árpád-András ANTAL, membru CD al AMR, Primarul municipiului Sfântu Gheorghe
9.Lucian-Daniel STANCIU-VIZITEU, membru CD al AMR Primarul municipiului Bacău
10.Astrid-Cora FODOR, membru CD al AMR, Primarul municipiului Sibiu
11.Alin Ioan MOLDOVEANU, membru CD al AMR, Primarul municipiului Câmpina
12.Allen COLIBAN, membru supleant CD al AMR, Primarul municipiului Brașov
13.Constantin Mitache, Director General AMR