Skip to content

A treia sesiune de formare din cadrul Proiectului E-TIC la Brăila

În perioada 9-12 mai 2021, are loc în municipiul Brăila cea de-a treia sesiune de formare dintr-o serie de 41 sesiuni județene planificate în cadrul proiectului, aflate în responsabilitatea AMR. Grupul țintă vizat este alcătuit din aleși locali, funcționari publici/personal contractual și consilieri de etică din municipiile Brăila, Galați, Tulcea, Tecuci, Adjud și Focșani invitate să ia parte la această activitate a proiectului.

În data de 9 mai 2021, dl. Viorel Marian Dragomir – Primarul Municipiului Brăila a participat la deschiderea evenimentului, a adresat un mesaj de bun venit și a punctat interesul față de subiectele vizate de sesiunea de formare, noțiunile legate de etică, corectitudinea și transparența la nivel local. Dl. Primar consideră că respectarea normelor etice este la fel de importantă pentru funcționarii publici cât și pentru aleșii locali. În ceea ce privește incompatibilitățile și conflictele de interese este nevoie de schimbarea percepției la nivelul cetățenilor pornind de la mai buna cunoaștere și informare în consecință a acestor situații.
 

Doamna formator Cristina Burchea de la Primăria Municipiului Sibiu a prezentat principiile de bună guvernare, noțiunile de etică și transparență, subiecte cuprinse pe agenda sesiunii. Pe parcursul evenimentului domnul Adrian Moraru, expert pe transparență din echipa de proiect AMR, a intervenit cu completări legate de morală, etică și integritate, cu exemple de dileme etice specifice administrației publice.
Prin participarea la proiect reprezentanții municipiilor au în responsabilitate promovarea/ diseminarea informațiilor acumulate, la nivelul primăriei și al Consiliului Local pe care îl reprezintă.

Notă: AMR are în organizare în perioada aprilie-octombrie 2021 primele 20 de sesiuni de formare județene gratuite (din totalul de 41 sesiuni), planificate în scopul creșterii gradului de conștientizare a reprezentanților municipiilor cu privire la aspecte ce țin de integritate, transparență decizională, incompatibilități și conflict de interese.