Skip to content

O nouă sesiune de formare în cadrul Proiectului E-TIC

    În perioada 23-26 mai 2021, are loc în municipiul Galați cea de-a cincea sesiune de formare dintr-o serie de 41 sesiuni județene aflate în responsabilitatea AMR și dedicate aleșilor locali, funcționarilor publici și consilierilor de etică din municipiile Galați și Tecuci.

   În data de 23 mai 2021, dl. Ionuț Florin Pucheanu – Prim-vicepreședintele AMR, Primarul Municipiului Galați a adresat participanților un cuvânt de bun venit și a exprimat interesul față de proiect și tematicile abordate. Dl. Pucheanu consideră că dacă noțiunile abordate prin proiect sunt mai bine cunoscute și înțelese atunci se pot remedia anumite situații înainte ca acestea să producă efecte. Domnul primar apreciază că numărul conflictelor de interese și al situațiilorde incompatibilitate este în regres și ca urmare a instruirii și creșterii interesului pentru perfecționare profesională. De asemenea, se poate constata un progres al procesului de transparență decizională la nivel național în contextul unei mai bune cunoașteri a legislației și a procedurilor aplicabile.

   Doamna Lilioara Stepanescu, Secretar General al Municipiului Arad, formator în cadrul proiectului a prezentat cursanților aspecte teoretice și practice în domeniile vizate de proiect, în colaborare cu domnul Adrian Moraru, expert pe transparență din echipa de proiect AMR.

   Abordarea teoretică a tematicii cursului s-a completat interactiv cu soluții practice la cazuistica identificată de cursanți din practica primăriilor din care provin.S-au analizat remediile juridice la situațiile de conflicte de interese din perspectiva Codului administrativ. Etica funcționarului public, conduita sa profesională și morală în relațiile cu cetățenii, setul de valori și atitudini care trebuie să caracterizeze misiunea sa publică, interdicțiile și limitările statutului și obligațiile sale au fost analizate. Exercițiile practice au vizat clarificarea unor prevederi legale susceptibile de interpretare care pot deternmina o practică neunitară la nivel național. Urmare sesiunilor de formare reprezentanții municipiilor participante vor disemina informațiile dobândite, la nivelul primăriei și al Consiliului Local pe care le reprezintă.