Skip to content

Municipiul Baia Mare este gazda Sesiunii de formare din cadrul Proiectului E-TIC

În perioada 6-9 iunie 2021 este în curs de desfășurare în municipiul Baia Mare cea de-a șaptea sesiune de formare dintr-o serie de 41 sesiuni județene organizate de AMR, dedicate aleșilor locali, funcționarilor publici și consilierilor de etică din municipiile Baia Mare și Sighetul Marmației, dar și din municipiile Dej și Zalău din Regiunea Nord-Vest. Obiectivul principal al sesiunilor menționate este mai buna cunoaștere și aplicare a legislației pe teme de etică, transparență, situații de incompatibilități și conflicte de interese.
Doamna Andra Genoveva SIBIȘAN, Secretar General al Municipiului Adjud, formator în cadrul proiectului a susținut prezentări pe temele cuprinse pe agenda program a proiectului, în colaborare cu domnul Adrian MORARU, expert pe transparență, parte a echipei de proiect AMR. Cursanții au participat la discuții interactive și au identificat soluții practice la situații cu care s-au confruntat pe parcursul activității desfășurate în municipiile din care provin. În program s-au regăsit analize și remedii juridice la situațiile de conflicte de interese din perspectiva Codului Administrativ. Au fost dezbătute noțiuni legate de etică, morală, integritate și conduită profesională și morală în relațiile cu cetățenii. Pornind de la misiunea instituției publice, setul de valori și principii individuale și organizaționale au fost punctate interdicții și limitări ale statutului funcționarului public, îndatoriri și obligații ale acestora. Exercițiile practice desfășurate au urmărit clarificarea unor prevederi legale, au evidențiat rolul și atribuțiile consilierului de etică și idei prin care o administrație publică ar putea să atingă un nivel înalt în ceea ce privește buna guvernare.