Skip to content

Chestionar privind identificarea vulnerabilităților sistemice și a soluțiilor de optimizare a participării municipiilor în procesele decizionale naționale

Asociația Municipiilor din România analizeaza procesul de consultare cu membrii săi , iar ulterior va implementa un instrument de comunicare , nou, dinamic și eficient care va creste gradul de implicare a municipiilor in elaborarea legislatiei cu impact asupra comunitatilor locale .

Această analiză se desfășoară în cadrul proiectului „Consolidarea cooperării dintre Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației și structurile asociative ale autorităților administrației publice locale”, cod SIPOCA 750, si sprijină etapa de identificare a vulnerabilităților sistemice și a soluțiilor de optimizare a participării municipiilor în procesele decizionale naționale.

În vederea evaluării modalității actuale de derulare a procesului de consultare între AMR și municipiile membre, vă transmitem rugamintea să asigurați completarea chestionarului atașat.

 Pentru colectarea unui set cât mai complet de date, chestionarul poate fi completat de un număr nelimitat de persoane care au fost implicate în ultimii ani în procesele de consultare legislativă derulate de AMR, din diverse departamente ale primăriilor /instituțiilor subordonate Consiliului Local ( Secretar General, Arhitect Șef, poliția locală, juridic, economic, achiziții publice, resurse umane, mediu, asistență socială, administrarea domeniului public, etc.)