Skip to content

Focus Grup organizat de MDLPA în cadrul proiectului “Consolidarea capacității instituționale a autorităților administrației publice centrale cu atribuții în domeniu, în vederea creșterii calității serviciului public de Poliție Locală”

În perioada 02-04 august 2021, în municipiul Brăila, Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației organizează un Focus Grup în cadrul proiectului “ Consolidarea capacității instituționale a autorităților administrației publice centrale cu atribuții în domeniu, în vederea creșterii calității serviciului public de Poliție Locală” , COD SIPOCA 722, la care au fost invitati sa participe reprezentantii Politiei Locale din municipii
Pe agendă se află:
1. Prezentarea obiectivelor generale și specifice ale proiectului, precum și a rezultatelor propuse;
2. Prezentarea modelului francez privind organizarea și funcționarea poliției municipale din Franța:
• Organizarea administrativ-teritorială a Franței;
• Atribuțiile poliției municipale din Franța;
• Formarea inițială și continuă a poliției municipale din Franța.
3. Prezentarea principalelor activități procedurabile din perspectiva organizațiilor sindicale și ale asociațiilor profesionale;
4. Prezentarea propunerilor extrase în cadrul focus grupului cu aceeași tematică realizat cu autoritățile administrației publice centrale cu atribuții în domeniile de competență ale poliției locale;
5. Probleme întâlnite în practică în desfășurarea unor activități de către personalul poliției locale din care rezultă necesitatea elaborării unor proceduri;
6. Situații ce pot fi calificate ca modele de bună practică – extinderea unor etape dintr-o procedură deja existentă asupra unor activități al căror specific ar permite.
Alături de reprezentanții Politiei Locale au participat:
– domnul Viorel Marian Dragomir, Primarul Municipiului Brăila
– domnul Cristi Misăilă, Primarul Municipiului Focșani.