Skip to content

Municipiul Târgoviște -gazda unei sesiuni de formare din cadrul Proiectului E-TIC

În perioada 4-7 august 2021 se desfășoară în municipiul Târgoviște cea de-a paisprezecea sesiune de formare din cele 41 de sesiuni județene aflate în responsabilitatea Asociației Municipiilor din România (AMR), dedicate atât aleșilor locali, cât și funcționarilor publici și consilierilor de etică din municipiile Târgoviște, Moreni și Ploiești.

În cadrul proiectului “Îmbunătățirea accesului și a calității serviciilor pentru cetățeni – o administrație publică transparentă și responsabilă” este vizată creșterea gradului de conștientizare a reprezentanților autorităților publice locale cu privire la aspecte ce țin de integritate, transparență decizională, incompatibilități și conflicte de interese.

Viceprimarul Municipiului Târgoviște, doamna Monica Ilie, a deschis sesiunea de formare, adresând un cuvânt de bun-venit participanților, în același timp menționând eforturile depuse de administrația locală pentru digitalizarea activității, cu scopul de  a facilita accesul cetățenilor la serviciile publice.

Formatorul sesiunii, doamna Alina Ionela David (consilier de etică și consilier în cadrul biroului Management Resurse Umane la Primăria Pitești) a susținut tematica vizată de proiect, atât prin noțiuni teoretice, cât și prin exerciții practice și tehnici de formare flexibile (joc de rol, situații de caz, jocuri în echipă).

Participanții sesiunii de formare s-au implicat activ în activitățile propuse, urmând să disemineze informațiile acumulate și să aplice bunele-practici pentru îmbunătățirea activității în instituțiile din care provin.