Skip to content

Scrisoare comună – AMR & UNBR

Urmare a Acordului de colaborare între Asociația Municipiilor din România și Uniunea Națională a Barourilor din România, încheiat la data de 07.05.2021, în vederea susținerii acțiunilor și inițiativelor municipiilor, îmbunătățirii cadrului legislativ național și identificării unor modalități de colaborare între corpul avocaților și administrația publică locală, în data de 19.08.2021 a fost transmisă o scrisoare comună, adresată municipiilor reședință de județ și barourilor județene.

Scopul scrisorii este promovarea colaborării dintre barourile județene și municipiile reședință de județ prin încurajarea semnării unui acord de colaborare la nivel local.

Draftul de acord propus prevede ca finalitate desemnarea de către barouri:
– a unui reprezentant (avocat) în cadrul Comisiilor tehnice de amenajare a teritoriului și urbanism cu scopul oferirii de consultații și opinii juridice;
– a unor reprezentanți (avocați) în vederea acordării de consultanță juridică generală, pentru cetățenii care solicită sprijin în anumite probleme juridice cu care se confruntă. Activitatea se va desfășura la sediul primăriilor municipiilor reședință de județ;
–  a unor reprezentanți (avocați) care să participe la activitatea de educație civică/ juridică în școli.