Skip to content

Modalități de îmbunătățire a procesului intern de consultare legislativă pe baza nevoilor și problemelor din municipii

Asociația Municipiilor din România a demarat o amplă analiză privind procesul de consultare cu membrii săi, scopul final constând în implementarea unui instrument de comunicare , nou, dinamic și eficient care va crește gradul de implicare a municipiilor în elaborarea legislației cu impact asupra comunităților locale.

Această analiză s-a desfășurat în cadrul proiectului „Consolidarea cooperării dintre Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației și structurile asociative ale autorităților administrației publice locale”, cod SIPOCA 750 și a făcut parte din etapa de identificare a vulnerabilităților sistemice și a soluțiilor de optimizare a participării municipiilor în procesele decizionale naționale.

Metoda de cercetare folosită a fost cea a chestionarului, care a fost diseminat la nivelul tuturor celor 109 municipii membre AMR, dar și de un număr nelimitat de persoane care au fost implicate în ultimii ani în procesele de consultare legislativă derulate de AMR, din diverse departamente ale primăriilor /instituțiilor subordonate Consiliului Local ( Secretar General, Arhitect Șef, poliția locală, juridic, economic, achiziții publice, resurse umane, mediu, asistență socială, administrarea domeniului public, etc.)

La chestionar au participat 186 de respondenți. Dintre aceștia, 60,8% au funcție de conducere, iar 36% sunt funcționari publici. De asemenea, 66,1% au fost implicați în procesul de formulare a punctelor de vedere ale organizației cu privire la proiectele de acte normative initiate de autoritățile administrației publice centrale.

Totodată, dezvoltarea unei soluții informatice care să permită urmărirea etapelor proceselui de consultare a municipiilor și dezvoltarea capacității administrative a municipiilor de a formula puncta de vedere pertinente, au fost apreciate în foarte mare măsură, elemente necesare pentru eficientizarea procesului de consultare în elaborarea actelor normative.

Un alt rezultat relevant al studiului a constat în implicarea resurselor umane la nivelul autorității administrației publice centrale, care a avut rolul de inițiatoare în colectarea și analiza punctelor de vedere ale structurilor asociative.