Skip to content

Municipiul Călărași – Sesiune de formare în cadrul proiectului E-tic

În perioada 29 august – 01 septembrie 2021 s-a desfășurat în municipiul Călărași cea de-a cinsprezecea sesiune de formare organizată de AMR în cadrul proiectului „Îmbunătățirea accesului și a calității serviciilor pentru cetățeni – o administrație publică transparentă și responsabilă”, proiect finanțat prin Granturile SEE și Norvegiene 2014-2021 în cadrul Programului „Dezvoltare locală, reducerea sărăciei și creșterea incluziunii romilor”.

Pe parcursul celor patru zile de curs, aleși locali, funcționari publici, personal contractual și consilieri de etică din municipiile Călărași, Alexandria și Oltenița sunt instruiți în cele 4 domenii vizate de proiect: transparență decizională, etică organizațională, incompatibilități și conflicte de interese.

Domnul Liviu Coman, viceprimarul municipiului gazdă,  a participat la sesiunea de formare, adresând cursanților un cuvânt de bun venit, apreciind subiectele abordate în cadrul Proiectului E-TIC.

Doamna Mirela BUZĂRIN, șef serviciu Relații cu Mass-Media, Societatea Civilă, Protocol Evenimente la Primăria Sectorului 6, formator în cadrul proiectului, a susținut prezentări pe temele cuprinse în agenda sesiunii. Cursanții au participat la discuții interactive și au identificat soluții practice la situații cu care s-au confruntat pe parcursul activității desfășurate în municipiile din care provin.

Aspecte vizând conceptele de etică, morală și integritate au fost prezentate și explicate de domnul Adrian Moraru, expert pe etică și transparență, membru al echipei de proiect AMR.