Skip to content

Municipiul Constanța -acorduri de înfrățire cu 3 municipii din republica Moldova

 Consiliul Local al municipiului Constanța a aprobat în data de 30 august 2021,la inițiativa primarului Vergil Chițac, două proiecte de hotărâre, relevante din perspectiva dezvoltării relațiilor externe ale municipiului Constanța – “Proiectul de hotârâre privind aprobarea Acordului de Înfrățire între Municipiul Constanța, județul Constanța și municipiul Chișinău din Republica Moldova” și, respectiv, “Proiectul de hotârâre privind aprobarea Acordului de Înfrățire între Municipiul Constanța, județul Constanța și municipiul Cahul, raionul Cahul, din Republica Moldova”.

Aprobarea celor două acorduri de înfrățire cu municipalități partenere din Republica Moldova, Chișinău și Cahul, reprezintă o premieră în istoria relațiilor externe ale municipiului Constanța. Nu au existat până în prezent acorduri de înfrățire ale municipiului cu municipii sau orașe din Republica Moldova.

Potrivit celor două documente, Municipiul Constanța și Municipiul Chișinău, respectiv Municipiul Constanța și Municipiul Cahul, se declară “localități înfrățite“. Cele două documente aprobate de către Consiliul Local stipulează că orașul Constanța și orașele sale înfrățite din Republica Moldova, în calitate de Părți, “vor efectua vizite reciproce și schimburi de experiență în domeniul administrației publice locale și se vor informa reciproc cu privire la modalitățile de soluționare a problemelor comunității“, dezvoltând relaţii de cooperare în următoarele domenii: “administrație publică locală, educație, cultură, sport, sănătate, turism, protecția mediului și reducerea riscurilor de dezastre, schimburi comerciale, agricultură, comerț, infrastructură rutieră, utilități publice, asistență socială, precum și alte domenii de interes comun; părțile vor analiza posibilitățile de promovare a unor proiecte de dezvoltare economică și socială în beneficiul comunităților locale, care pot contribui la dezvoltarea durabilă/sustenabilă a orașelor lor“.

Părţile au stabilit, fără a fi restrictive, următoarele domenii de interes în vederea cooperării: cooperarea municipală (domeniul educațional, domeniul cultural şi sportiv, domeniul sănătate, domeniul turism, domeniul protecţia mediului înconjurător), cooperarea economică, sprijinirea cooperării “people to people”. În perioada următoare, Primăria municipiului Constanța va conveni, împreună cu partenerii săi din Republica Moldova (Primăria municipiului Chișinău și Primăria municipiului Cahul), procedura semnării, de către primarii municipiilor respective, a Acordurilor de înfrățire. Este de menționat că importanța adoptării acestor documente sporește în mod semnificativ în contextul consolidării recente a parcursului european al Republicii Moldova (parcurs susținut de către cetățeni, elite și clasa politică de la Chișinău) și al continuării cursului ascendent al relațiilor bilaterale dintre România și Republica Moldova.

Convenirea, adoptarea, semnarea și implementarea unor acorduri de înfrățire și/sau colaborare între municipiul Constanța și municipalități din Republica Moldova răspunde, totodată, unui obiectiv prioritar asumat de către administrația locală în domeniul relațiilor sale externe – crearea și/sau consolidarea relațiilor cu municipii și orașe din țări cu care România are relații de parteneriat strategic, prioritar Republica Moldova (celelalte două obiective prioritare vizează consolidarea rolului strategic al orașului în zona de vest a Mării Negre și, respectiv, consolidarea relațiilor cu orașe din comunitatea europeană și euroatlantică).

Primăria municipiului Constanța își exprimă cu acest prilej deplina încredere că relațiiile sale cu partenerii din Republica Moldova, municipiul Chișinău și municipiul Cahul, se vor dezvolta accelerat, continuu și în beneficiul prioritar al comunităților locale din cele trei municipii.