Skip to content

Municipiul Craiova- portal de servicii electronice

Începând cu data de 1 septembrie 2021, cetăţenii Craiovei vor putea interacţiona cu Primăria municipiului Craiova prin intermediul unui portal de servicii electronice, care va funcţiona ca şi un ghişeu virtual.
Portalul este un instrument electronic ce va facilita depunerea de petiţii şi solicitări pentru emiterea actelor administrative.
Prin intermediul platformei se va putea solicita :
• certificatul de urbanism
• certificatul de nomenclatură stradală,
• PUD sau PUZ
• autorizaţii de liber acces în Centrul Istoric sau în Parcul Nicolae Romanescu sau în zonele A şi B ale municipiului Craiova
• autorizaţii de branşamente şi utilităţii
• autorizaţii pentru spargerea unei străzi
• acorduri şi autorizaţii pentru agenţii economici
• acord de ocupare temporară a domeniului public
• autorizaţie de alimentare publică
• documentaţie privind registrul agricol,
• documente specifice de taximetrie, de conduită profesională, de înscriere pe lista de aşteptare,
• documente din arhiva instituţiei.
Documentele se eliberează electronic şi vor fi comunicate tot în cadrul acestui ghişeu virtual. Plata serviciilor se va efectua prin aceeaşi soluţie ca şi ghişeu.ro. Diferenţa este că formularele sunt predefinite în portal, iar datele personale se autocompletează, există un chat cu care se poate interacţiona cu funcţionarii din Primăria municipiului Craiova. Portalul permite atât depunerea de solicitări cât şi primirea documentelor exclusiv electronic şi se păstrează de asemenea, istoricul solicitărilor dosarului.