Skip to content

O nouă sesiune de formare din cadrul Proiectului E-TIC s-a desfășurat în municipiul Sobozia

AMR a organizat în perioada 01 – 04 septembrie 2021, în municipiul Slobozia, a șaisprezecea sesiune de formare, parte a proiectului „Îmbunătățirea accesului și a calității serviciilor pentru cetățeni – o administrație publică transparentă și responsabilă”, finanțat prin Granturile Norvegiene.
În cadrul evenimentului au fost formați în cele 4 domenii ale proiectului (etică, transparență, conflicte de interese și incompatibilități) reprezentanți ai municipiilor Slobozia și Fetești.
Sesiunea de formare a debutat cu intervenția domnului Mușat Gabriel, viceprimarului municipiului gazdă, care a adresat participanților un cuvânt de bun venit și a evidențiat oportunitatea organizării cursurilor pentru o mai bună cunoaștere și aplicare a legislației pe teme de etică, transparență, situații de incompatibilități și conflicte de interese.
Doamna Mirela BUZĂRIN, șef serviciu Relații cu Mass-Media, Societatea Civilă, Protocol Evenimente la Primăria Sectorului 6, formator în cadrul proiectului a susținut prezentări pe temele cuprinse în agenda program a sesiunii în colaborare cu domnul Adrian Moraru, expert pe etică și transparență, membru al echipei de proiect AMR.
Tematica vizată în proiect a fost abordată atât prin aspecte teoretice cât și prin exerciții practice, studii de caz și jocuri de rol, menite să ofere cursanților oportunitatea de a transforma informațiile acumulate în noi abilități și competențe.