Skip to content

Municipiul Hunedoara, model de administrație eficientă și transparentă

Municipiul Hunedoara este un adevărat model de administrație eficientă și transparentă. Are în implementare 31 de proiecte cu finanțare europeană, cu o valoare totală de peste 76,5 milioane de euro, și cu o medie de peste 1.000 euro/cap de locuitor. Astfel, atragerea de fonduri europene i-a asigurat primăriei municipiului Hunedoara cel mai mare buget dintre toate orașele și municipiile judeţului Hunedoara.

Cel mai mare proiect al primăriei municipiului Hunedoara este „Modernizarea transportului în municipiul Hunedoara, prin investiții în transportul public ecologic”, cu o valoare de 30 de milioane de euro. Este acoperit, astfel, întreg orașul, care a fost împărțit în trei coridoare: de est, central și de vest. Primele două proiecte sunt deja în execuție, iar la finalizarea lucrărilor principalele artere care străbat orașul vor fi complet modernizate.

Investițiile pe fonduri europene aflate în derulare în municipiul Hunedoara vizează sănătatea, educația, infrastructura, domenii prioritare pentru orice administrație publică sau locală interesată de bunul mers al comunităților.

Proiectele finanțate din bani europeni, valoarea fiecăruia și stadiul de implementare:

 • Restaurarea și valorificarea durabilă a patrimoniului cultural Castelul Corvinilor – 21.884.908,73 lei – în implementare
 • Dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea comunității (DLRC) în municipiul Hunedoara – 18.762.500 lei – finalizat
 • Eficientizarea energetică a Spitalului Municipal „Dr. Alexandru Simionescu Hunedoara” – 23.176.966,66 lei – în implementare
 • Reabilitarea clădirilor publice din municipiul Hunedoara pentru creșterea eficienței energetice: Primăria municipiului Hunedoara (clădirea veche) – 3.810.171,42 lei – în implementare
 • Reabilitarea clădirilor publice din municipiul Hunedoara pentru creșterea eficienței energetice – Colegiul Tehnic Matei Corvin – Clădire 1, Clădire 2, Clădire 4, Cantină – 11.511.051,51 lei – în implementare
 • Reabilitarea clădirilor publice din municipiul Hunedoara pentru creșterea eficienței energetice: Colegiul Național „Iancu de Hunedoara” – (clădire veche liceu) – 3.796.225,46 lei – în implementare
 • Eficientizarea energetică a clădirilor rezidențiale din municipiul Hunedoara (Grup 1) – 8.814.096,80 lei – în implementare
 • Eficientizarea energetică a clădirilor rezidențiale din municipiul Hunedoara (Grup 2) –24.705.881,55 lei – în implementare
 • Modernizarea transportului în municipiul Hunedoara, prin investiții în transportul public ecologic: Coridorul de Est” – 45.630.543,63 lei – în implementare
 • Modernizarea transportului în municipiul Hunedoara, prin investiții în transportul public ecologic: Coridorul Central” – 45.740.363,48 lei – în implementare
 • Modernizarea transportului în municipiul Hunedoara, prin investiții în transportul public ecologic: Coridorul de Vest” – 45.743.840,51 lei – în implementare
 • Modernizarea serviciilor medicale prin dotarea cu echipamente performante și reabilitarea spațiilor aferente Ambulatoriului integrat Dr. Alexandru Simionescu Hunedoara – 10.700.281,96 lei – în implementare
 • Soluții informatice integrate pentru simplificarea procedurilor administrative și reducerea birocrației – 2.438.589 lei – finalizat
 • Revitalizarea Centrului istoric al municipiului Hunedoara – 9.379.126,37 lei – în implementare
 • Sprijinirea regenerării municipiului Hunedoara prin revitalizarea comunității –11.725.679,27 lei – în implementare
 • Iluminat public ecologic – 7.673.347,41 lei – în implementare
 • Reabilitarea/ modernizarea/ dotarea unităților de învățământ obligatoriu (învățământ primar și gimnazial) din municipiul Hunedoara: Colegiul Național de Informatică „Traian Lalescu”, Clădire învățământ primar + Clădire învățământ gimnazial – 8.249.809,29 lei – în implementare
 • Reabilitarea/ modernizarea/ dotarea unităților de învățământ profesional și tehnic (licee tehnologice și scoli profesionale) din municipiul Hunedoara: Colegiul Tehnic „Matei Corvin”, Corp școală 5 + Atelier 2 practică – 8.229.260,25 lei – în implementare
 • Reabilitarea/ modernizarea/ dotarea unităților de învățământ profesional și tehnic (licee tehnologice și scoli profesionale) din municipiul Hunedoara: Liceul Tehnologic „Constantin Bursan”, Atelier școală + corp liceu – 16.754.663,35 lei – în implementare
 • Reabilitarea/ modernizarea/ dotarea unităților de învățământ obligatoriu (învățământ primar și gimnazial) din municipiul Hunedoara: Colegiul Tehnic „Matei Corvin”, Școala Gimnazială nr. 6 – 8.036.765,78 lei – în implementare
 • Amenajare spații pentru servirea mesei de prânz, săli „after school”, reabilitare terenuri de sport, dotare cabinete stomatologice și cabinete medicale în Școala Gimnazială nr. 1 și Școala Gimnazială nr. 2. din Municipiul Hunedoara – 1.066.491,48 lei – în implementare
 • Îmbunătățirea accesului populației din județul Hunedoara la servicii medicale de urgență – 500.996,30 lei – finalizat (în parteneriat cu Ministerul Sănătății – Heliport)
 • Modernizare DJ 687, Sântuhalm – Hunedoara – Călan (km 13+050-km 22+791) – în parteneriat cu Consiliul Județean
 • Implementarea măsurilor anticorupție la nivelul UAT municipiul Hunedoara – 414.834 lei – în evaluare, admis după verificarea administrativă și a eligibilității
 • Educație on-line în municipiul Hunedoara (EOL-HD) – 10.324.356,21 lei – în evaluare, admis după evaluarea tehnico-financiară
 • Amenajarea unui Centru de resurse pentru ocupare (fosta Școală 1 Hunedoara) – 1.379.346 lei – proiect avizat de Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, în luna septembrie se va transmite către ADR Vest pentru evaluare
 • Amenajare spații urbane deschise de recreere și petrecere a timpului liber în Municipiul Hunedoara – 726.941,49 lei – proiect avizat de Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene,

În luna septembrie se va transmite către ADR Vest pentru evaluare:

 • Reabilitare blocuri sociale din municipiul Hunedoara – 9.380.365,82 lei – în evaluare la GAL Urban Corvinia
 • Amenajarea fostei Scoli Generale Nr. 10 din Municipiul Hunedoara – 6.613.183,18 lei – în evaluare la GAL Urban Corvinia.