Skip to content

PARTENERIAT DE LUCRU ÎNTRE ECOTIC ȘI ASOCIAȚIA MUNICIPIILOR DIN ROMÂNIA

Astăzi, 20 septembrie 2021, Asociația Municipiilor din România a organizat în parteneriat cu ECOTIC un eveniment pe tema gestionării deșeurilor electrice și electronice de către autoritățile publice locale.
 
Pe agendă s-au aflat:
1. Oportunități în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență:
1.1Managementul deșeurilor municipale și tranziția la economia circulară prin:
– Insule ecologice digitalizate pentru colectarea separată a deșeurilor;
– Centre de colectare cu aport voluntar;
– Centre de pregătire pentru reutilizare în vederea includerii în circuitul economic a materiilor prime secundare provenite din materialele recuperate de la populație sub formă de deșeuri.
 
2. Responsabilitățile APL-urilor & Serviciile oferite de ECOTIC:
– Conform Legii nr. 211/2011 autoritățile publice asigură preluarea deșeurilor electrice de la populație prin cel puțin unul din următoarele: centre de colectare, puncte de colectare mobilă, colectare periodică;
– ECOTIC, organizație a producătorilor și importatorilor de echipamente electrice și electronice (EEE) din România, duce la îndeplinire responsabilitățile de mediu, susținând fiecare UAT în vederea identificării soluțiilor corespunzătoare privind debarasarea DEEE-urilor provenite de la gospodării;
– ECOFORUM: platformă care stabilește responsabilitățile ce revin atât APL-urilor, cât și ECOTIC pentru atingerea țintelor de reciclare.
 
3. Fluxul deșeurilor în contextul economiei circulare. Best practice: Buzău, prezentare susținută de Președintele Executiv al AMR, dl. Constantin Toma, Primarul Municipiului Buzău:
-Managementul deșeurilor din cadrul proiectului de economie circulară în vederea colectării separate a deșeurilor menajere, reciclabile de ambalaje, sticlă, hârtie, biodegradabile și deșeuri periculoase;
-Împărtășirea bunelor practici din domeniul subiectului vizat, precum proiectul “Școala circulară” care are ca obiectiv principal educarea elevilor spre o economie circulară, care a emis inclusiv un ghid de bune practici pentru gestionarea deșeurilor;
-Generarea unui manual privind economia circulară cu sprijinul ECOTIC.
 
4.Sesiune de întrebări și răspunsuri în cadrul căreia s-au dezbătut problemele de mediu cu care se confruntă municipiile.
 
Concluzii:
-Elaborarea unui protocol care să includă obiectivele și acțiunile pe care Asociația Municipiilor din România (AMR) și ECOTIC le vor suține în următoarea perioadă;
-Organizarea unei noi întâlniri de lucru în sistem hibrid la care vor participa primari, specialiști și responsabili din municipii care se ocupă cu Protecția Mediului și gestionarea deșeurilor;
-În vederea nevoii de conștientizare la nivel educațional, se vor identifica surse de fianțare a unui proiect adresat elevilor din învățământul preuniversitar în Planul Național de Redresare și Rezilientă și în Programele Operaționale aferente Exercițiului Financiar 2021-2027.
 
Din partea AMR au participat:
– Constantin Toma, Președinte executiv al AMR, Primarul Municipiului Buzău;
– Adrian Nicolae Vulpoiu, Director General CUP Salubritate S.A. Focșani;
– Adrian Dobre, Administratorul Public al Municipiului Câmpina;
– Gabriel Olticeanu,Administratorul Public al Municipiului Slobozia;
– Daniela Ionica Avram, Inspector Protecția Mediului, Direcția Arhitect Șef, Primăria Municipiului Curtea de Argeș;
– Simona Catană, Consilier pe probleme de mediu, Primăria Municipiului Alexandria;
– Constantin Mitache, Directorul General al AMR;
Din partea ECOTIC au participat:
– Valentin Negoiță, Președinte ECOTIC;
– Sabina Pîrvulescu, Director Operațional ECOTIC;
– Dragoș Călugăru, Director general ECOTIC
– Raul Pop, Expert deșeuri;