Skip to content

Gravity Park în municipiul Tulcea

Municipalitatea a primit avizul pentru Studiul de Fezabilitate și Indicatorii Tehnico-Economici privind obiectivul de investiții ”Construire Gravity Parc-Ciuperca”.

Amenajarea amplasamentului pentru crearea acestui Gravity Parc va respecta caracterul zonei, astfel încât conformația în plan și volumetria să respecte amenajarea zonală respectând prevederile Certificatului de Urbanism.

Suprafața terenului este de 6.300 mp, care va îngloba o zona de pump track, spații de odihnă, loc de joacă pentru copii, scenă și o platformă betonata destinată toaletelor.

Durata de realizare a investiţiei este de 14 luni calendaristice, din care 12 luni reprezintă execuția propriu-zisă a lucrării.

Valoarea investiției care include și  TVA  este de  3.926.755,03 lei.