Skip to content

A șaptesprezece-a sesiune de formare în cadrul proiectului E-tic

În perioada 03–06 octombrie 2021 se desfășoară în Orasul Busteni cea de-a șaptesprezecea sesiune de formare organizată de AMR în cadrul proiectului „Îmbunătățirea accesului și a calității serviciilor pentru cetățeni – o administrație publică transparentă și responsabilă”, finanțat prin Granturile SEE și Norvegiene.
 
Pe parcursul celor patru zile de curs, atât aleși locali, cât si funcționari publici din municipiile Câmpina și Ploiești, sunt instruiți în cele 4 domenii vizate de proiect: transparență decizională, etică organizațională, incompatibilități și conflicte de interese.
Doamna Mirela BUZĂRIN, șef serviciu Relații cu Mass-Media, Societatea Civilă, Protocol Evenimente la Primăria Sectorului 6 a Municipiului Bucuresti, formator în cadrul proiectului, a susținut prezentări pe temele cuprinse în agenda sesiunii in colaborare cu domnul Adrian MORARU, expert pe etică și transparență, membru al echipei de proiect AMR, care a prezentat cu prioritate conceptele de etică, morală si integritate.
 
Tematica vizată în proiect a fost abordată prin aspecte teoretice și prin exerciții practice și studii de caz menite să ofere cursanților oportunitatea de a transforma informațiile acumulate în noi abilități si competențe și să aducă îmbunătățiri în
în activitatea derulată de aceștia la nivel local.
 
Reprezentanții celor două municipii prezenți la sesiunea de formare au adus contribuții la activitățile desfășurate și au prezentat exemple din practica și experiența lor la nivelul administrației publice locale.
În cadrul sesiunii de formare cursanții repartizați în grupe de lucru au elaborat un plan de acțiune la nivel local în vederea diseminării cunoștințelor acumulate și a implementării unor noi proceduri operaționale și/sau de sistem, aplicabile la nivelul municipiilor pe care le reprezintă.