Skip to content

Comitetul Național de Coordonare al Inițiativei Localități Prietene ale Copiilor (CNC-ILPC)

Astăzi, 07 octombrie 2021, AMR a participat la o ședință a Comitetului Național de Coordonare (CNC) al „Inițiativei Localități Prietene ale Copiilor” (ILPC).

Întâlnirea a vizat în principal dezbaterea Indexului ce cuprinde o serie de indicatori care să permită măsurarea progreselor din localitățile participante la inițiativă.

Indicatorii cuprinși în Indexul Inițiativei Localități Prietene ale Copiilor sunt constituiți în jurul a trei arii tematice de intervenție:
1. Rezultate demonstrabile pentru copii printr-o abordare din perspectiva drepturilor copilului (care urmează să fie selectate pe baza constatărilor din analiza de situație și a priorităților locale).
2. Participarea copiilor prin mecanismele create (consilii ale copiilor şi tinerilor), în toate fazele ciclului ILPC.
3. Implicarea demonstrabilă privind eliminarea discriminării fiecărui copil și a tuturor copiilor la nivelul politicilor şi al acțiunilor autorităților locale, inclusiv în cadrul ILPC.

Documente analizate în dezvoltarea Index-ul ILPC:
1. Indexul pentru Dezvoltare Durabilă.
2. Strategia Naţională pentru Protecția și Promovarea Drepturilor Copilului.
3. Indexuri dezvoltate în alte țări care implementează inițiativa.

De asemenea, au fost prezentate ultimele acțiuni întreprinse în cadrul inițiativei și au fost discutate activitățile viitoare.

Reamintim că o „Localitate prietenă a copiilor” este un municipiu, un oraș, o comunitate sau un sistem de guvernare locală care se angajează să respecte drepturile copilului, așa cum sunt definite în Convenția ONU cu privire la drepturile copilului.