Skip to content

O nouă sesiune de formare desfășurată la Predeal în cadrul proiectului E-TIC

AMR a organizat în perioada 06 – 09 octombrie 2021, în Orașul Predeal, cea de-a optsprăzecea sesiune de formare din cadrul proiectului „Îmbunătățirea accesului și a calității serviciilor pentru cetățeni – o administrație publică transparentă și responsabilă”,finanțat prin Granturi Norvegiene. În cadrul evenimentului au fost instruiți reprezentanții municipiilor Brașov, Făgăraș și Codlea pe cele 4 domenii ale proiectului: etică,transparență, conflicte de interese și incompatibilități.
 
Doamna Mirela BUZĂRIN, șef serviciu Relații cu Mass-Media, Societatea Civilă, Protocol Evenimente la Primăria Sectorului 6 a Municipiului București, formator în cadrul proiectului , a susținut prezentări pe temele cuprinse în agenda program a sesiunii. Doamna formator a aplicat chestionare și formulare legate de comunicare și principii de bună guvernare la nivel local și a adus în dezbatere exemple de bună practică pe tematiciile proiectului. A subliniat importanța transparenței și a participării cetățenilor la îmbunătățirea activității în administrația publică locală și a pus accent pe eficiența resurselor, inovare și aplicare a principiilor Smart City. La buna desfășurare a activităților a contribuit domnul Adrian Moraru, expert pe etică și transparență, membru al echipei de proiect AMR, care a prezentat cu prioritate subiecte legate de etică, morală și integritate,profilul și comportamentul etic al functionariilor publici.
 
Tematica vizată prin proiect a fost abordată atât prin aspecte teoretice cât și prin exerciții practice, studii de caz și exemple de bune practici, menite să ofere cursanților oportunitatea de a transforma informațiile acumulate în noi abilități și competențe.
 
La finalul sesiunii participanții au realizat împreună și au prezentat planurile de acțiune la nivel local cuprinzând măsuri de prevenire în ceea ce privește etica, transparența, conflictul de interese și incompatibilitățile pentru fiecare dintre cele trei municipii participante la sesiune.