Skip to content

A nouăsprezecea sesiune de formare în cadrul proiectului E-tic

În perioada 17 – 20 octombrie 2021 s-a desfășurat în municipiul Bacău cea de-a nouăsprezecea sesiune de formare organizată de AMR în cadrul proiectului „Îmbunătățirea accesului și a calității serviciilor pentru cetățeni – o administrație publică transparentă și responsabilă”, finanțat prin Granturile SEE și Norvegiene.
 
Pe parcursul sesiunii de formare reprezentanții municipiilor Bacău, Onești și Moinești, aleși locali dar și funcționari publici sunt instruiți în cele 4 domenii vizate de proiect: transparență decizională, etică organizațională, incompatibilități și conflicte de interese.
Domnul Dobre Nelu, consilier de etică în cadrul Primăriei Municipiului Călărași, formator instruit în cadrul prezentului proiect a prezentat exemple de bune practici, studii de caz pe temele cuprinse în agenda sesiunii: principiile bunei guvernări, integritate și conflict de interese, acte normative specifice administrației publice, elemente privind responsabilitate și eficiență, transparența decizională, incompatibilități, cod de conduită și comportament etic, instrumente și metode de prevenire la nivel instituțional în vederea obținerii unei integrități instituționale și individuale. La reușita sesiunii de formare a contribuit domnul Adrian MORARU, expert pe etică și transparență, membru al echipei de proiect AMR. Domnul Moraru a prezentat noțiuni legate de conceptele de etică, morală și integritate, dar și dileme etice.
 
Tematica vizată în proiect a fost abordată prin aspecte teoretice și prin exerciții practice și studii de caz menite să ofere cursanților oportunitatea de a transforma informațiile acumulate în noi abilități si competențe și să aducă îmbunătățiri în
în activitatea derulată de aceștia la nivel local.Reprezentanții celor trei municipii au adus contribuții la activitățile desfășurate și au prezentat exemple din experiența lor profesională la nivelul administrației publice locale.
În cadrul sesiunii de formare cursanții au elaborat câte un plan de acțiune la nivel local în vederea diseminării cunoștințelor acumulate și a implementării unor noi proceduri operaționale sau de sistem, aplicabile la nivelul municipiilor pe care le reprezintă.