Skip to content

A douăzecea sesiune de formare în cadrul proiectului E-tic

În perioada 20 – 23 octombrie 2021 s-a desfășurat în municipiul Vaslui cea de-a douăzecea sesiune de formare organizată de AMR în cadrul proiectului „Îmbunătățirea accesului și a calității serviciilor pentru cetățeni – o administrație publică transparentă și responsabilă”, finanțat prin Granturile SEE și Norvegiene.
Pe parcursul sesiunii de formare participanții din partea municipiilor Vaslui și Huși reprezentând aleși locali și funcționari publici sunt instruiți în cele 4 domenii vizate de proiect: transparență decizională, etică organizațională, incompatibilități și conflicte de interese.
Domnul Dobre Nelu, consilier de etică în cadrul Primăriei Municipiului Călărași este formatorul sesiunii și a fost instruit în cadrul prezentului proiect pe temele specifice ale acestuia. Domnul Dobre a prezentat noțiuni, concepte teoretice, metode și instrumente de lucru în domeniu, importanța integrității individuale și instituționale, dar și exerciții practice și studii de caz menite să ofere cursanților oportunitatea de a transforma informațiile acumulate în noi cunoștințe, abilități și competențe și să aducă îmbunătățiri în activitatea derulată la nivel local.
S-au purtat discuții pe subiecte legate de principiile bunei guvernări la nivel local, integritate și conflict de interese, acte normative specifice administrației publice, elemente privind transparența decizională, situații de conflict de interese și incompatibilități. Pe agenda program s-a aflat codul de conduită, comportamentul etic, instrumente și metode de prevenire la nivel instituțional în vederea obținerii unei integrități instituționale și individuale. Domnul Adrian MORARU, expert pe etică și transparență, membru al echipei de proiect AMR a prezentat noțiuni legate de componenta de etică, morală și integritate, valori personale și profesionale, precum și exemple de dileme etice.
Reprezentanții celor trei municipii au contribuit în mod activ la activitățile desfășurate și au prezentat exemple și bune practici din experiența lor profesională la nivelul administrației publice locale.
În cadrul sesiunii de formare cursanții au elaborat un plan de acțiune la nivel local, cuprinzând activități specifice care se pot aplica în vederea diseminării cunoștințelor acumulate și a îmbunătățirii situației existente la nivelul municipiilor prezente.