Skip to content

Conferința internațională: Atlasul profesiilor și competențelor în domeniul înverzirii urbane

 

Astăzi, 10 noiembrie, Asociația Municipiilor din România, reprezentată de domnul Constantin Toma, Președinte Executiv al AMR, Primar al municipiului Buzău, a participat la „Conferința internațională de lansare a Atlasului profesiilor și competențelor în domeniul înverzirii urbane”, eveniment organizat de Departamentul pentru Dezvoltare Durabilă din cadrul Guvernului României, în parteneriat cu Fundația WorlSkills Romania. Evenimentul a avut loc în format de videoconferință.
================

Obiectivul conferinței a fost acela de a fi dezbătută necesitatea existenței unei formări profesionale în domeniul înverzirii urbane astfel încât să fie susținută dezvoltarea acestui domeniu.

================

Conferința a debutat cu alocuțiunea domnului László Borbély, Consilier de Stat, Coordonatorul Departamentului pentru Dezvoltare Durabilă, acesta precizând necesitatea de a dezvolta orașe reziliente, transparente, prietenoase și verzi. Astfel, Departamentul pentru Dezvoltare Durabilă din cadrul Secretariatului General al Guvernului și Fundația WorldSkills România au agreat ideea de a dezvolta un „Atlas al profesiilor și competențelor în domeniul înverzirii urbane” care să răspundă nevoii de a identifica profesii și competențe în domeniul înverzirii urbane. Atlasul oferă o imagine mai clară asupra calificărilor existente și a modului în care standardele profesionale și de formare acoperă competențe specifice înverzirii urbane (biodiversitate, adaptare la schimbările climatice, bunăstare în mediul urban).

De asemenea, domnul Constantin Toma, Președinte Executiv al AMR, Primar al municipiului Buzău, a fost invitat ca speaker în cadrul panelului pe tema „Perspective de dezvoltare în domeniul înverzirii urbane. Oportunități, provocări, soluții”. În cadrul acestui panel, domnul Constantin Toma a prezentat atât acțiunile întreprinse de către AMR în domeniul dezvoltării urbane verzi, cât și proiectele implementate în municipiul Buzău pentru a contribui la dezvoltarea verde a municipiului, proiecte precum „Școala circulară”, inițiativă unică la nivelul României. În plus, acesta a subliniat importanța educației și dorința de a dezvolta un manual pentru economia circulară, astfel de soluții având drept obiectiv educarea de la vârste fragede în ceea ce privește subiectul, ceea ce ar contribui la o dezvoltare și un impact pe termen lung. În cele din urmă, domnul Constantin Toma a pus în vedere necesitatea de a ne adapta standardelor și reglementărilor europene în materie.

Dezvoltarea atlasului susține Strategia Națională pentru Dezvoltarea Durabilă a României 2030 și vizează obiectivul de reducere a poluării aerului în orașe și comunități (ODD11), de a acționa împotriva schimbărilor climatice (ODD13), de a contribui la conservarea biodiversității (ODD14), obiectivul privind sănătatea și bunăstarea cetățenilor (ODD3), obiectivul privind o educație de calitate (ODD4) la toate nivelurile, inclusiv prin programe de formare profesională pe tot parcursul vieții.

Conferința a reunit reprezentanți ai autorităților publice centrale și locale, ai structurilor asociative, ai asociațiilor profesionale în domeniu, ai instituțiilor de învățământ și experți internaționali care susțin dezvoltarea acestui domeniu.