Skip to content

Întâlnire între Asociația Municipiilor din România, Asociația Comunelor din România și Congresul Autorităților locale din Moldova

Astăzi, 10 noiembrie, a avut loc o întâlnire între reprezentanți ai Asociației Municipiilor din România, reprezentanți ai Asociației Comunelor din România și ai Congresului Autorităților locale din Moldova. Întâlnirea s-a desfășurat în format fizic, la sediul AMR.

Întâlnirea a avut drept obiectiv trasarea unor posibile direcții de colaborare între structurile asociative din România și cele din Republica Moldova.

Discuții:

Astfel, prin prisma intereselor comune strategice și naționale, reprezentanții CALM au prezentat inițiativa de a forma o structură asociativă care să reunească toate structurile asociative din România și Republica Moldova, prin prisma relațiilor deja dezvoltate între cele două țări. Scopul este acela de a contribui la ancorarea Republicii Moldova la valorile din spațiul european.

Aceasta structură ar avea următoarele trei obiective principale:

1. Ajustarea cadrului legislativ din Republica Moldova în raport cu tendințele europene;
2. Schimb de experiență în ceea ce privește atragerea de fonduri și scrierea de proiecte;
3. Facilitarea colaborării cu organizațiile europene de la Bruxelles și Strasbourg: CoR; CEMR; CPLRE; UCLG.

Prin prisma experienței înființării structurilor asociative în România, domnul Aurel Simionescu a adus în discuție impedimentele pe care le presupune un astfel de demers, însă există deschidere din partea AMR. Acesta a subliniat de asemenea necesitatea de a identifica o modalitate de colaborare, în afara unei astfel de structuri, care să contribuie la o mai mare deschidere a Republicii Moldova față de tendințele și evenimentele europene.

Concluzii:
Invitații au fost asigurați de disponibilitate AMR în ceea ce privește colaborarea, iar propunerile vor fi dezbătute în cadrul forurilor decizionale ale Asociației Municipiilor din România, urmând ca deciziile să fie luate în cadrul acestora.

===========================================================================================

Din partea CALM au participat:
1. Constantin Cojocari, Președintele Rețelei Orașelor și Municipiilor din cadrul CALM, Primarul municipiului Edineț;
2. Viorel Furdui, Director Executiv al CALM;

Din partea ACoR au participat:
1. Sergiu Țâra, Director Executiv ACoR;

Din partea AMR au participat:

1. Laura Popescu, Director Dezvoltare și Proiecte AMR;
2. Aurel Simionescu, Expert Administrație Publică AMR;