Skip to content

Comunicat – 15 noiembrie 2021

Consecvenți principiilor de funcționare care ne-au guvernat acțiunile publice în cei 30 de ani de funcționare ai Asociației Municipiilor din România:
Având în vedere conturarea unei noi majorități parlamentare și constituirea unui nou Guvern, AMR solicită partidelor politice parlamentare și, în special, partidelor care vor asigura guvernarea în următorii ani:
Includerea în Programul de guvernare a unor teme de interes major pentru dezvoltarea României și a comunităților locale:
• Reorganizarea administrativ-teritorială;
• Continuarea și accelerarea procesului de descentralizare;
• Reforma administrației publice centrale și locale;
• Legea zonelor metropolitane;
Solicităm, de asemenea, consultarea structurilor asociative în procesul de revizuire a Constituției României în vederea îmbunătățirii inclusiv a cadrului constituțional care reglementează funcționarea autorităților publice locale.
Asigurarea stabilității legislative, inclusiv prin continuarea procesului de codificare:
• Codul amenajării teritoriului, urbanismului și construcțiilor – definitivare;
• Codului finanțelor publice locale – finalizare redactare;
• Codului de procedură administrativă – redactare;
• Codului serviciilor publice – redactare;
• Codului fondurilor europene – redactare;
Pe termen scurt solicităm viitorului Guvern:
• Înaintarea spre dezbatere-consultare a Legii Bugetului de Stat pe anul 2022 cu respectarea angajamentelor privind finanțarea de la Bugetul de Stat a măsurilor care au fost asumate doar prin Legea Bugetului de Stat pe anul 2021 (cheltuielile cu educația: finanțare burse și transport elevi; cheltuielile cu asistența socială;);
• Implicarea structurilor asociative în procesul de elaborare a cadrului general de implementare a PNRR;
• Descentralizarea cadrului de implementare a programelor operaționale în exercițiul financiar 2021-2027;
Pe termen mediu, solicităm viitorului Guvern revizuirea ,,Programului multianual de finanțare a investițiilor pentru modernizarea, reabilitarea, retehnologizarea și extinderea sau înființarea sistemelor de alimentare centralizată cu energie termică a localităților”, astfel cum este reglementat prin Ordonanța de urgență nr. 53 din 25 iunie 2019 privind aprobarea Programului multianual de finanțare a investițiilor pentru modernizarea, reabilitarea, retehnologizarea și extinderea sau înființarea sistemelor de alimentare centralizată cu energie termică a localităților și pentru modificarea și Legea serviciilor comunitare de utilități publice nr. 51/2006 și sprijinirea autorităților publice locale pentru modernizarea actualelor sisteme de încălzire centralizată.
Emil BOC,
Președinte al AMR
În numele Comitetului Director:
• Constantin TOMA, Primarul Municipiului Buzău
• Ion LUNGU, Primarul Municipiului Suceava
• Ionuț-Florin PUCHEANU, Primarul Municipiului Galați
• Mihai CHIRICA, Primarul Municipiului Iași
• Lia-Olguța VASILESCU, Primarul Municipiului Craiova
• Florin Alin BIRTA, Primarul Municipiului Oradea
• Ionel CIUNT, Primarul Municipiului Zalău
• Florin-Tiberiu IACOB-RIDZI, Primarul Municipiului Petroșani
• Viorel-Marian DRAGOMIR, Primarul Municipiului Brăila
• Ciprian CIUCU, Primarul Sectorul 6, București
• Dan BOBOUȚANU, Primarul Municipiului Hunedoara
• Călin Laurențiu BIBARȚ, Primarul Municipiului Arad
• Vasile PAVĂL, Primarul Municipiului Vaslui
• Marcel-Laurențiu ROMANESCU, Primarul Municipiului Târgu Jiu
• Daniel Cristian STAN, Primarul Municipiului Târgoviște
• Nicolae-Florin OANCEA, Primarul Municipiului Deva
• Árpád – András ANTAL, Primarul Municipiului Sfântu Gheorghe
• Gábor KERESKÉNYI, Primarul Municipiului Satu Mare
• Lucian-Daniel STANCIU-VIZITEU, Primarul Municipiului Bacău
• Astrid-Cora FODOR, Primarul Municipiului Sibiu
• Mircia GUTĂU, Primarul Municipiului Râmnicu Vâlcea
• Alin Ioan MOLDOVEANU, Primarul Municipiului Câmpina
• Ștefan ILIE, Primarul Municipiului Tulcea
• Leonard ACHIRILOAIEI, Primarul Municipiului Roman
• Andrei-Liviu VOLOSEVICI, Primarul Municipiului Ploiești
• Marius Vasile SCRECIU, Primarul Municipiului Drobeta Turnu Severin
• Cristian GENTEA, Primarul Municipiului Pitești
• Atilla KORODI, Primarul Municipiului Miercurea Ciuc
• Allen COLIBAN, Primarul Municipiului Brașov
• Ioan Iulian SÎRBU, Primarul Municipiului Sighișoara