Skip to content

Întâlnire de lucru OCDE pe tema priorităților României privind dezvoltarea urbană

Astăzi, 17 noiembrie, Asociația Municipiilor din România a participat la o întâlnire de lucru pe tema priorităților României privind dezvoltarea urbană. La întâlnire au participat reprezentanți ai Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE), ai Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației (MDLPA), ai Băncii Mondiale (WB), ai Agenției pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia (ADR Sud Muntenia) și reprezentanți ai Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Zona Metropolitană Cluj (ZMC). Întâlnirea s-a desfășurat în format de videoconferință.
================
Din partea AMR a participat domnul Aurel Simionescu, Expert Administrație Publică.
================
Întâlnirea s-a desfășurat în contextul în care MDLPA, prin Direcția Politici și Strategii, a elaborat în parteneriat cu Banca Mondială prima Politică Urbană a României, în care sunt reflectate principiile OCDE în domeniul dezvoltării urbane, document prezentat în cadrul întâlnirii.
Evenimentul a fost moderat de către doamna Aziza Akhmouch, coordonatorul Departamentului pentru Politici Urbane și Dezvoltare Urbană Durabilă din cadrul OCDE. Principalele subiecte care au fost abordate vizează provocările dezvoltării urbane, exemple de bune practici și prioritățile orașelor, inclusiv în termeni de redresare și reziliență.
În cadrul videoconferinței au fost abordate principalele provocări politice privind dezvoltarea localităților, politicile urbane și includerea conceptului de dezvoltare durabilă în activitățile întreprinse. De asemenea, au fost aduse în discuție povești de succes, bune practici la nivel local și național, noi priorități de dezvoltare, strategiile de redresare, lacunele și impedimentele întâmpinate și modalitățile în care OCDE ar putea oferi sprijin.