Skip to content

Webinar online dedicat transparenței în achizițiile publice, cu ocazia Zilei Internaționale Anticorupție

Astăzi, 9 decembrie 2021, Asociația Municipiilor din România a participat la invitația Asociației Funky Citizens, la un eveniment de tip webinar online dedicat transparenței în achizițiile publice, cu ocazia Zilei Internaționale Anticorupție.
 
Din partea AMR au participat:
⁃ domnul Ciprian Ciucu, Primarul Sectorului 6;
⁃ domnul Allen Coliban, Primarul municipiului Brașov;
⁃ domnul Cristian Daniel Stan, Primarul municipiului Târgoviște;
⁃ domnul Andrei Carabelea, Primarul municipiului Piatra Neamț;
⁃ domnul Constantin Mitache, Director General al AMR;
⁃ doamna Luiza Dinu, Director Juridic al AMR;
 
Agenda evenimentului
• Studiu de caz: Transparency International Ucraina și platforma ProZorro;
• Bune practici cu Karolis Granickas de la Open Contracting Partnership;
• Sesiune practică, interactivă, de întrebări și răspunsuri.
 
  • Domnul Ciprian Ciucu, Primarul Sectorului 6, a salutat inițiativa de a desfășura acest eveniment și a precizat impedimentele întâlnite până acum în demersurile de transparentizare a procesului de achiziții publice. În ceea ce privește conceptul de „open contracting” s-a subliniat că România trebuie să evolueze, chiar dacă are un sistem informatic performant de atribuire a contractelor publice, nu există o metodă de urmărire a datelor privind derularea acestora după atribuire, pe parcursul execuției.
  • Domnul Allen Coliban, Primarul municipiului Brașov, a apreciat atenția pe care societatea civilă o acordă acestui domeniu, fiind o sursă esențială de învățare pentru administrația publică. De asemenea, a precizat atât interesul față de subiect, cât și măsurile și proiectele derulate pentru îmbunătățirea transparenței la nivelul municipiului Brașov. În plus, acesta a subliniat necesitatea de a arăta public prin platformele de achiziții, atunci când este cazul, existența unei rele voințe pe care o prezintă contractorii, aspect care afectează procesul de achiziție și derulare a contractelor.
  • Domnul Cristian Daniel Stan, Primarul municipiului Târgoviște, a susținut necesitatea de a corela finanțările care pot fi obținute cu timpul de atribuire a contractelor pentru a obține rezultate semnificative. Îndeplinirea dezideratului achizițiilor publice transparente și corecte, în cadrul cărora să nu fie realizate compromisuri, este necesar în vederea dezvoltării unei administrații publice moderne și deschise. Astfel, este importantă determinarea unui echilibru între principiile pe care le implică transparența și timpul necesar de alocare a contractelor, fiind necesar un timp rezonabil alocat procesului de achiziție pentru a nu exista riscul pierderii anumitor finanțări.
  • Domnul Andrei Carabelea, Primarul municipiului Piatra Neamț, a susținut ideile prezentate în cadrul evenimentului și a pus în vedere demersurile realizate în Piatra Neamț în vederea creșterii datelor deschise și a transparenței. De altfel, acesta a supus atenției impedimentele întâlnite în procesele de achiziție publică, în raport cu documentația stufoasă și procedurile complexe, dar și în concordanță cu procedura de contestare a achizițiilor publice. Din această perspectivă, acesta a salutat modificările legislative din luna august a anului 2021 care permit o mai bună gestionare a proceselor de achiziție publică.
Evenimentul a însemnat un bun prilej pentru a discuta fezabilitatea aplicării principiilor contractării deschise la nivel local. Astfel, s-a pus accentul pe deschiderea sistemului de achiziție publică, însă fără a conduce la o creștere a birocrației asupra primarilor.
S-a pus accentul pe transparență, date deschise și necesitatea de a exista un echilibru între standardele și solicitările care vin către instituțiile publice astfel încât să nu crească încărcătura administrativă. De asemenea, datele deschise și infrastructura potrivită de utilizare a acestora contribuie la dezvoltarea de sisteme performante de achiziții publice, astfel de reforme putând fi dezvoltate și în raport cu Planul Național de Redresare și Reziliență.