Skip to content

Grup de lucru pe Legea zonelor metropolitane

Astăzi, 10 decembrie 2021, Asociația Municipiilor din România a participat la un grup de lucru pe Legea zonelor metropolitane, organizat de Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației. Întâlnirea a avut loc în format de videoconferință.
Întâlnirea a avut drept obiectiv discuții asupra demersurilor de elaborare a proiectului de lege pentru zonele metropolitane. Evenimentul a reunit reprezentanți ai administrației publice centrale, ai structurilor asociative, ai administrației publice locale, ai Asociațiilor de Dezvoltare Intercomunitară și ai Zonelor Metropolitane existente.
 
Din partea AMR au participat:
⁃ domnul Constantin Mitache, Director General al AMR;
⁃ domnul Aurel Simionescu, Expert Administrație Publică al AMR;
⁃ domnul Tudor Măcicășan, Consilier transporturi și mobilitate, Primăria Municipiului București;
 
  • Domnul Liviu Băileșteanu, Director, Direcția Politici și Strategii, Direcția Generală Dezvoltare Regională și Infrastructură, Ministerul Dezvoltării Lucrărilor Publice și Administrație, a salutat sprijinul oferit de Asociația Municipiilor din România și inițiativa organizării acestui grup de lucru.
  • Domnul Constantin Mitache, Director General al Asociației Municipiilor din România, a menționat reglementările legale existente, dar și cele necesare privind funcționarea zonelor metropolitane în România. Din acest punct de vedere, la momentul actual există limitări legislative în ceea ce privește implementarea și dezvoltarea zonelor metropolitane. De asemenea, a fost subliniată necesitatea de a purta discuții cu Ministerul Finanțelor în ceea ce privește implicațiile fiscale ale proiectului de lege care va fi elaborat.
În contextul organizării unei întâlniri anterioare pe acest subiect între AMR, MDLPA și MF, a fost adus în discuție documentul general de AMR. Documentul cuprinde: Reglementarea actuală a zonelor metropolitane în România; Organizarea zonelor metropolitane în Europa; Asociațiile de Dezvoltare Intercomunitară ale Zonelor Metropolitane; Posibile soluții privind înființarea zonelor metropolitane. Astfel, au fost incluse atât zece modele de funcționare ale zonelor metropolitane în Europa, cât și riscuri și limitări ale cooperării inter-jurisdicționale, conform extrasului din Raportul Băncii Mondiale „Romania Catching-Up Regions”. AMR a precizat disponibilitatea de a pune la dispoziție acest document și celorlalți participanți din cadrul întâlnirii. Acesta a adus în dezbatere și posibilitatea existenței unui singur PUG în cadrul zonelor metropolitane.
 
În cadrul grupului de lucru au fost dezbătute necorelările existente între prevederile actelor normative în vigoare, necesitatea de a integra obiectivele asumate prin PNRR în raport cu situația curentă, fiind necesară o complementaritate între proiectul de lege ce va fi emis privind zonele metropolitane și legislația existentă. În plus, participanții și-au exprimat atât viziunea privind modul în care ar trebui înființate și organizate zonele metropolitane, cât și opiniile în ceea ce privește elementele ce ar trebui incluse în proiectul de lege.
 
În raport cu obiectivele și termenele asumate prin Planul Național de Redresare și Reziliență, se dorește ca până în trimestrul al doilea din anul 2022 să fie finalizată adoptarea acestui act normativ. Astfel, în luna ianuarie a anului 2022 ar urma să fie finalizată o primă formă care să fie pusă în consultare publică și consultare cu Comisia Europeană, iar la sfârșitul lunii martie, începutul lunii aprilie, să se inițieze procedurile în vederea demarării procesului legislativ.
 
Așadar, AMR își asumă responsabilitatea de a transmite soluții pornind de la subiectele discutate în cadrul acestei întâlniri și în raport cu evaluările realizate în ultimii ani referitoare la zonele metropolitane și a evidențiat aspectele care trebuie remediate prin Legea zonelor metropolitane, inclusiv scoaterea zonelor metropolitane de sub incidența prevederilor OG 26/2000 și reglementarea lor ca organisme de drept public. În plus, a fost reiterată necesitatea implicării Ministerului Finanțelor în aceste demersuri, mai ales în ceea ce privește introducerea unei perioade de tranziție a sistemului de fiscalitate pentru impozitele și taxele locale odată cu înființarea zonelor metropolitane.