Skip to content

Întâlnirea Comitetului Director al Asociației Municipiilor din România cu Prim-ministrul României, dl. Nicolae Ciucă

      Astăzi, 17 decembrie 2021, la sediul Guvernului,  a avut loc o întâlnire de lucru a Comitetului Director al Asociației Municipiilor din România (AMR) cu Prim-ministrul României, domnul Nicolae Ciucă.

Pe agendă s-au aflat:

  1. Respectarea Legii 273/2006 privind Finanțele Publice Locale:

„(1) Din impozitul pe venit estimat a fi încasat la bugetul de stat la nivelul fiecărei unităţi administrativ-teritoriale în luna anterioară se alocă lunar, până cel târziu la data de 8 a lunii în curs, o cotă de:

 a.)15% la bugetul local al judeţului b) 65% la bugetele locale ale comunelor, oraşelor şi municipiilor pe ale căror teritoriu îşi desfăşoară activitatea plătitorii de impozit pe venit; c) 6% pentru repartizarea bugetelor locale ale comunelor, oraşelor şi municipiilor prin hotărâre a consiliului judeţean; d). 14% într-un cont distinct deschis pe seama direcţiei generale regionale a finanţelor publice/administraţiei judeţene a finanţelor publice, pentru echilibrarea bugetelor locale ale comunelor, oraşelor, municipiilor şi judeţelor”.

2. Asigurarea de la bugetul de stat a finanțării:

➢ indemnizațiilor lunare ale persoanelor cu handicap grav de la nivelul comunelor, orașelor, municipiilor, sectoarelor municipiului București și județelor,

➢ drepturilor asistenților personali ai persoanelor cu handicap grav,

➢ sistemului de protecție a copilului,

➢ centrelor publice pentru persoane adulte cu handicap, prin alocarea de sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată cu destinație specială, fără ca acestea să greveze bugetele minime de funcționare ale județelor, municipiilor, orașelor și comunelor.

  1. Asigurarea de la bugetul de stat a cuantumului minim al burselor pentru elevii din învățământul preuniversitar, urmând ca acestea să poată fi majorate din bugetele locale, acolo unde acestea permit;

HG nr. 1.094/2021 pentru aprobarea cuantumului minim al burselor de performanţă, de merit, de studiu şi de ajutor social pentru elevii din învăţământul preuniversitar de stat, cu frecvenţă, care se acordă în anul şcolar 2021-2022, prevede majorarea, începând cu semestrul II al anului școlar 2021/2022 a cuantumului burselor pentru elevi, de la 100 lei cât este în prezent, la:

– 500 ron, pentru bursa de performanță,

– 200 ron, pentru bursa de merit,

– 150 ron, pentru bursa de studiu,

– 200 ron, pentru bursa de ajutor social.

 

  1. Asigurarea de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Educației a costurilor cu transportul local al elevilor;

 

  1. Finanțarea din bugetul de stat a creșelor la standardul de cost pentru antepreșcolari 0-3 ani;

 

6. Creșterea la cel puțin 2.200 mil. lei (față de 1.200 mil. lei în prezent) a limitei anuale aferentă anilor 2021-2022-2023 pentru finanțările rambursabile care pot fi contractate și pentru tragerile din finanțările rambursabile contractate sau care urmează a fi contractate de către unitățile/subdiviziunile administrativ teritoriale, reprezentând datoria publică locală. (Autorizarea tragerilor se face prin Comisia de Autorizare a Împrumuturilor Locale- CAIL);

 

  1. Alocarea către UAT-uri a sumelor necesare pentru acoperirea unor cheltuieli legate de sistemul centralizat de termoficare în semestrul I, 2022.

 

  1. Alte teme de discuție:
  • Reprezentare AMR în grupurile de elaborare a ghidurilor pentru PNRR și Programele Operaționale;
  • Continuarea discuțiilor privind descentralizarea competențelor și bunurilor către autoritățile locale;
  • Legea salarizării;
  • Plata indemnizațiilor primarilor din fondurile alocate bugetelor locale.

=======================================================================

Din partea AMR au participat:

– Emil BOC, Preşedintele AMR, Primarul municipiului Cluj-Napoca;

– Constantin TOMA, Preşedintele executiv AMR; Primarul municipiului Buzău,

– Ion LUNGU, Prim-vicepreședintele AMR, Primarul municipiului  Suceava;

– Lia-Olguța VASILESCU, Vicepreşedintele AMR, Primarul municipiului  Craiova;

– Ciprian CIUCU, Primarul Sectorului 6, municipiul București;

– Dan BOBOUȚANU, Primarul municipiului Hunedoara;

-Árpád – András ANTAL, Primarul municipiului Sfântu Gheorghe;

-Astrid-Cora FODOR, Primarul municipiului Sibiu;

-Gabriel PLEȘA, Primarul municipiului Alba-Iulia;

– Constantin MITACHE, Director General AMR.