Skip to content

Consultare privind înființarea și operaționalizarea Organizațiilor de Management al Destinațiilor (OMD)

Astăzi, 11 Ianuarie 2022, Asociația Municipiilor din România a participat la invitația Ministerului Antreprenoriatului și Turismului, a participat la o întâlnire de lucru pe tema înființării și operaționalizării Organizațiilor de Management al Destinațiilor (OMD) și pe tema polilor de dezvoltare turistică. Astfel, domnul Constantin-Daniel Cadariu, Ministrul Antreprenoriatului și Turismului, s-a întâlnit cu reprezentanți ai autorităților locale, asociațiilor orașelor, municipiilor și comunelor, precum și a Agențiilor pentru Dezvoltare Regională. De asemenea, la întâlnire au participat și reprezentanți ai administrației centrale. Întâlnirea a avut loc în format fizic la sediul Ministerului Antreprenoriatului și Turismului.
================

Din partea AMR a participat:
domnul Ion Lungu, Prim-vicepreședinte AMR, Primar al municipiului Suceava;
domnul Mihai Jurca, Administrator Public al municipiului Oradea.
================

Domnul Constantin-Daniel Cadariu, Ministrul Antreprenoriatului și Turismului, a susținut necesitatea de a identifica soluții de finanțare pentru domeniul turismului, astfel încât să poată fi desfășurate activități de promovare și pentru a fi demarate investiții în domeniu. Acesta a subliniat necesitatea de a include acest domeniu ca fiind unul strategic. Pentru implementarea și funcționalizarea OMD-urilor este esențială identificarea soluțiilor de finanțare. Finanțările suplimentare sunt necesare dat fiind faptul că legea prevede doar modalitățile de finanțare primară, atribuțiile și sarcinile. În plus, acesta a subliniat că odată cu modificarea legii turismului, așa cum este prevăzută în PNRR, își propun definirea unor poli de dezvoltare turistică.

Domnul Ion Lungu, Prim-vicepreședinte AMR, Primar al municipiului Suceava, a reiterat faptul că strategiile anterioare de dezvoltare a turismului nu au avut impact. Chiar dacă turismul reprezintă o oportunitate pentru creșterea bugetelor locale, acest subiect nu a fost abordat cu importanța pe care ar fi meritat-o. Datele din rapoartele privind situația cazărilor în zonele turistice nu sunt încurajatoare, apreciind că lipsa unei colaborări între autorități și operatori fiind o sursă a acestei problematici. De altfel, instabilitatea guvernamentală, care a presupus și schimbări ale priorităților naționale, a contribuit la o inconsecvență în măsurile de dezvoltare a turismului. În plus, acesta a transmis disponibilitatea Asociației Municipiilor din România de a se implica în demersurile viitoare, dorind să sprijine și să colaboreze în cadrul acestor acțiuni.

Domnul Mihai Jurca, Administrator Public al municipiului Oradea, a pus în vedere impedimentele care reies din legislația actuală în materie, tocmai din acest motiv fiind prevăzută și în PNRR modificarea acesteia. Prin prisma experienței dobândite de municipiul Oradea în domeniu, acesta a transmis disponibilitatea de-și aduce aportul în demersurile necesare schimbărilor legislative. În ceea ce privește OMD-urile, acesta a menționat că o definire neclară a criteriilor va duce la o inflație de astfel de organisme care nu va aduce beneficii, soluția de dezvoltare a turismului fiind bazată pe colaborare, nu pe individualism. Astfel, trebuie investit în motoarele turistice ale țării, iar o deosebită atenție trebuie îndreptată către zonele care deja livrează în materie și care pot atinge indicatori, astfel încât buna lor funcționare să radieze și să conducă la dezvoltare în jur.

În cadrul întâlnirii s-a adus în discuție posibilitatea de a dezvolta OMD-urile drept structuri regionale care să înglobeze toți actorii implicați în domeniu. Principalul impediment cu care se confruntă în prezent administrațiile locale este reprezentat de finanțările care pot fi accesate pentru domeniul turismului. Chiar dacă România a avut un proces lent, aproape inexistent, în ceea ce privește dezvoltarea turismului, este necesară trasarea unor măsuri bine gândite care să aibă impact pe termen lung, generând astfel un mecanism de dezvoltare a turismului în timp.

Subiectul turismului nu a prezentat relevanță în trecut pentru decidenți, fiind o subramură în cadrul ministerelor cărora le-a fost alocat, însă odată cu înființarea Ministerului Antreprenoriatului și Turismului s-a tras un semnal de alarmă asupra importanței acestuia și a pașilor ce nu au fost realizați în trecut. România dispune de resurse turistice cărora nu le-a fost valorificat potențialul în lipsa unei gândiri care să încurajeze turismului și în lipsa unei infrastructuri turistice potrivite, iar pentru remedierea situației ar trebui alocate resurse financiare, dezvoltate proiecte și generate parteneriate de tip public-privat.

Pe de altă parte, s-a ridicat problematica resursei umane necesare dezvoltării turistice în România, fiind prezentat și impactul pe care l-ar avea școlilor profesionale, vocaționale și tehnice și remedierea acestui impediment. Astfel, nevoile de bază ale turismului rămân promovarea și profesionalizarea.

În ceea ce privește ultimii aproximativ 2 ani, turismul s-a confruntat cu mai multe provocări prin prisma restricțiilor epidemiologice cauzate de pandemie, iar dezvoltarea turismului a depins și de perspectiva administrațiilor locale, însă dezvoltarea OMD-urilor reprezintă o oportunitate pe termen lung de a reforma turismul în România.