Skip to content

Întâlnire de lucru între reprezentantii Comitetului Director al AMR cu reprezentanți ai Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor si ai Administratiei Fondului pentru Mediu

Astăzi, 17 ianuarie, a avut loc o întâlnire de lucru între reprezentantii Comitetului Director al AMR cu reprezentanți ai Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor si ai Administratiei Fondului pentru Mediu

Pe agendă s-au aflat:
1.Prezentarea programelor de finanțare implementate prin AFM pentru anul 2022
2.Implementarea trasabilității sumelor colectate la Fondul de mediu din contribuțiile încasate conform art. 9 alin. (1) lit. c) și v), prin lansarea unui program național de gestiune a deșeurilor, destinat exclusiv autorităților publice locale, inclusiv sprijin în vederea implementării obligațiilor ce derivă din Legea nr. 181/2020 privind gestionarea deșeurilor nepericuloase compostabile, respectiv lansarea de proiecte cu finanțare nerambursabilă pentru instalații de compostare și digestie anaerobă;
3.Reducerea termenelor prevăzute pentru obținerea acordului de mediu, în cazul procedurii de evaluare a impactului de mediu și în cazul procedurii de evaluare strategică de mediu, prioritar pentru investiții finanțate din fonduri europene;
4.Corelarea obligațiilor reglementate pentru producatorii de deseuri – OIREP – operatorii de salubritate – alti colectori de deseuri – UAT;
5.Sprijin pentru APL în vederea implementării sistemelor de gestionare a deșeurilor biodegradabile compostabile: aprobarea cu celeritate a Normelor tehnice și lansarea Lansarea Programului privind gestionarea deşeurilor COMPOST;
6.Sprijin pentru urgentarea dezbaterii și aprobării proiectului de Lege privind modificarea Legii 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor;
7.Responsabilizarea ADI, în cazul neîndeplinirii obiectivelor anuale prevăzute în OUG nr. 196/2005 și în Legea nr. 211/2011;
8.Decontaminare situri industriale;
9.Aprobarea HG privind actualizarea Listei consolidate a ariilor naturale protejate din România și a Planului de amenajare a teritoriului național secțiunea a III-a – zone protejate, zone naturale.

Din partea AMR au participat:
– Emil BOC, Primarul municipiului Cluj-Napoca, Preşedinte AMR;
– Constantin TOMA, Primarul municipiului Buzău, Preşedinte executiv AMR;
-Árpád – András ANTAL, Primarul municipiului Sfântu Gheorghe;
-Gabriel PLEȘA, Primarul municipiului Alba-Iulia.
-Constantin Mitache, Director General al AMR.

Din partea MMAP au participat :
-Barna TÁNCZOS, Ministrul Mediului, Apelor și Pădurilor.
-Bogdan Balanişcu Secretar de stat in MMPA
-Lóránd-Árpád FÜLÖP Președinte AFM

Au fost prezenți atât online reprezentanți ai municipiilor membre AMR, cât și fizic /on line reprezentanți ai ACoR și AOR