Skip to content

Întâlnirea de lucru între Asociația Municipiilor din România și Reprezentanța Comisiei Europene în România

În data de 17 ianuarie 2021, a avut loc o întâlnire de lucru între Asociația Municipiilor din România și Reprezentanța Comisiei Europene în România, la sediul AMR.

Din partea Reprezentanței Comisiei Europene în România au participat :
-Ramona Chiriac, Șefa Reprezentanței Comisiei Europene în România;
-Carmen Marcus, Consilier Economic, Reprezentanța Comisiei Europene în România;
-Istvan Jakab, Consilier Economic, Reprezentanța Comisiei Europene în România.
===============
Asociația Municipiilor din România a fost reprezentată de:
-Constantin Mitache, Director General al AMR;
-Aurel Simionescu, Expert AMR.
Pe agendă s-au aflat:
1. Descentralizarea administrației publice;
2. (Re)organizarea administrativ-teritorială a României;
3. Organizarea unei unei deplasari în țările UE (Franța, Germania, Spania) cu scopul unui schimb de bune practici.
S-au agreat următoarele:
1.Organizarea unei întâlniri instituționale intre AMR si Reprezentanta CE , in prezența dlui Emil Boc , Președintele AMR si a dnei Ramona Chiriac Șefa Reprezentanței Comisiei Europene în România
1.Consolidarea relației dintre AMR și Reprezentanța Comisiei Europene în România prin abordarea de subiecte de interes general la nivelul UE: Tranziția Justă, Pactul Verde, Pactul Digitalizării, Legea Zonelor Metropolitane, posibile finanțări prin Planul Național de Redresare și Reziliență;
3. Diseminarea studiilor, cercetărilor și a rapoartelor realizate la nivelul AMR, considerate instrumente operaționale de interes în abordarea strategică a CE;
4. Abordarea in dezbateri a temelor europene, care implică buna funcționare a vieții social-civice de la nivelul UAT-urilor.