Skip to content

Video-conferința de lansare a proiectului „Dezvoltarea capacității administrative în domeniul guvernării publice – o abordare coordonată a centrului Guvernului României”

Astăzi, 19 Ianuarie 2022, Asociația Municipiilor din România a participat la invitația Secretariatului General al Guvernului la video-conferința de lansare a proiectului „Dezvoltarea capacității administrative în domeniul guvernării publice – o abordare coordonată a centrului Guvernului României”.
================

În deschiderea evenimentului au susținut alocuțiuni:
Domnul Bogdan Cătălin Ghelbere, Secretar General Adjunct al Guvernului;
Domnul László Borbély, Consilier de Stat și coordonator al Departamentului pentru Dezvoltare Durabilă din cadrul Secretariatului General al Guvernului;
Domnul Mihai Pașca, Secretar de Stat, Ministerul Justiției;
Domnul Dragoș-Cristian Vlad, Președinte, Autoritatea pentru Digitalizarea României;
Domnul Janos Bertok, director adjunct pentru guvernanță publică, Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE);
Doamna Mihaela Peter, Director Executiv, Fondul Român de Dezvoltare Socială;
================

Acest proiect a fost generat ca răspuns la nevoia de creștere a integrității și responsabilității actului de guvernare în România. Astfel, Secretariatul General al Guvernului (SGG), prin intermediul proiectului „Dezvoltarea capacității administrative în domeniul guvernării publice – o abordare coordonată a Centrului Guvernului României”, propune o abordare strategică integrată, care să conducă la consolidarea capacității sectorului public de a oferi servicii de calitate și transparente cetățenilor și de a elabora politici publice pe baza principiilor bunei guvernări, în acord cu recomandările și expertiza Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OECD).

Proiectul prevede 5 componente integrate:
creșterea capacității Centrului Guvernului;
guvernare deschisă;
guvernare digitală;
integritate;
inovație în sectorul public.

În vederea atingerii obiectivelor prevăzute, aproximativ 540 de angajați ai administrației publice vor fi instruiți în ceea ce privește principiile bunei guvernări. Beneficiarii vor fi atât reprezentanți ai aparatului guvernamental (ministere, agenții guvernamentale), cât și ai administrației locale (municipii, orașe), precum și ai unor actori relevanți pentru obiectivele proiectului, din mediul de afaceri și din societatea civilă.

Abordarea integrată a măsurilor propuse prin proiect va contribui considerabil la realizarea unuia dintre obiectivele strategice ale politicii externe a României, respectiv aderarea la OECD. Pe termen lung, proiectul va asigura sinergia dintre politicile elaborate la nivel guvernamental și nevoile reale ale populației, în special cele ale grupurilor vulnerabile, prin creșterea calității politicilor publice și a implementării acestora.

Proiectul este coordonat de Secretariatul General al Guvernului în parteneriat cu Ministerul Justiției, Autoritatea pentru Digitalizarea României și Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE).

Durata proiectului este de 27 de luni și beneficiază de o finanțare în valoare totală de 3.020.000 euro, asigurată de EEA and Norway Grants și de Guvernul României.