Skip to content

Întâlnire de lucru între Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor și reprezentanți ai Comitetului Director al Asocițaiei Municipiilor din România

Ieri, 1 februarie 2022, a avut loc în sistem fizic și online o întâlnire de lucru între Ministerul Apelor și Pădurilor și reprezentanți ai Comitetului Director al Asociației Municipiilor din România.

Punctele de discuție ale zilei au fost:

1. Descentralizarea de activități din Programul Sisteme Fotovoltaice 2022 către UAT-uri;
2. Program privind Parcurile naturale urbane/Biodiversitate;
3. Program privind achizitia de Microbuze electrice;
4. Program privind finanțarea pistelor de bicicliști;
5. Programul Prima conectare la apă și canalizare finanțat în cadrul PNRR;
6. Program privind montarea de panouri solare pe blocuri pentru producerea apei calde menajere;
7. Implementarea trasabilității sumelor colectate la Fondul de mediu din contribuțiile încasate conform art. 9 alin. (1) lit. c) și v), prin lansarea unui program național de gestiune a deșeurilor, destinat exclusiv autorităților publice locale, inclusiv sprijin în vederea implementării obligațiilor ce derivă din Legea nr. 181/2020 privind gestionarea deșeurilor nepericuloase compostabile, respectiv lansarea de proiecte cu finanțare nerambursabilă pentru instalații de compostare și digestie anaerobă;
8. Reducerea termenelor prevăzute pentru obținerea acordului de mediu, în cazul procedurii deevaluare a impactului de mediu și în cazul procedurii de evaluare strategică de mediu, prioritar pentru investiții finanțate din fonduri europene;
9. Corelarea obligațiilor reglementate pentru producătorii de deșeuri – OIREP – operatorii de salubritate – alți colectori de deșeuri – UAT;
10. Sprijin pentru APL în vederea implementării sistemelor de gestionare a deșeurilor biodegradabile compostabile: aprobarea cu celeritate a Normelor tehnice și lansarea Programului privind gestionarea deşeurilor COMPOST;
11. Sprijin pentru urgentarea dezbaterii și aprobării proiectului de Lege privind modificarea Legii 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor;
12. Sprijin pentru urgentarea dezbaterii și aprobării proiectului de Lege privind modificarea Legii 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor;
13. Decontaminare situri industriale;
14. Aprobarea HG privind actualizarea Listei consolidate a ariilor naturale protejate din România și a Planului de amenajare a teritoriului național secțiunea a III-a – zone protejate, zone natural;
15. Operaționalizarea modalității de taxare suplimentară pentru mijloacele auto poluante;
16. Programul Curățăm România.
=====================================================================

Au participat:
-Tánczos BARNA, Ministrul Mediului Apelor și Pădurilor;
– Lóránd-Árpád FÜLÖP, Președintele Administrației Fondului pentru Mediu (AFM);
-reprezentanți ai Agenției Naționale pentru Protecția Mediului (ANPM);
-reprezentanți ai Cabinetului Ministrului și Secretarul de Stat al MMAP, dl. Bălănișcu

Din partea AMR au participat:
-Emil BOC, Președintele Asociației Municipiilor din România, primarul municipiului Cluj-Napoca;
-Constantin TOMA, Președinte executiv AMR, primarul municipiului Buzău;
-Ionuț-Florin PUCHEANU, Prim-vicepreședinte AMR, primarul municipiului Galați;
-Ionel CIUNT, Vicepreședinte AMR, primarul municipiului Zalău;
-Árpád-András Antal, primarul municipiului Sfântu Gheorghe;
-Constantin MITACHE, Director General AMR;
-Aurel SIMIONESCU, Expert AMR.