Skip to content

Municipiul Oradea – Sesiune de formare în cadrul proiectului E-TIC

În perioada 08 – 11 februarie 2022 s-a desfășurat în municipiul Oradea cea de-a 23-a sesiune de formare organizată de AMR în cadrul proiectului „Îmbunătățirea accesului și a calității serviciilor pentru cetățeni – o administrație publică transparentă și responsabilă”, proiect finanțat prin Granturile SEE și Norvegiene 2014-2021 în cadrul Programului „Dezvoltare locală, reducerea sărăciei și creșterea incluziunii romilor”.
Pe parcursul celor patru zile de curs aleși locali, funcționari publici, personal contractual și consilieri de etică din municipiile Oradea, Beiuș și Marghita au fost instruiți în cele 4 domenii vizate de proiect: transparență decizională, etică organizațională, incompatibilități și conflicte de interese.
Doamna Mirela BUZĂRIN, șef serviciu Relații cu presa, transparență, protocol la Primăria Sectorului 6 al Municipiului București, în calitate de formator al proiectului a susținut prezentări pe temele cuprinse în agenda program a sesiunii de formare. Reprezentanții celor 3 municipii au participat la discuții interactive și au căutat să identifice soluții practice la situații întâlnite în practică cu care s-au confruntat pe parcursul activității desfășurate în municipiile din care provin.
Aspecte vizând conceptele de etică, morală și integritate au fost prezentate și explicate de domnul Adrian Moraru, expert pe etică și transparență, membru al echipei de proiect AMR.
În cadrul sesiunii de formare cursanții au elaborat câte un plan de acțiune la nivel local, pentru fiecare dintre cele 3 municipii cuprinzând câte două activități specifice de implementat până la sfârșitul proiectului. Aceste activități au fost gândite pe baza nevoilor existente în municipiile participante și au drept scop atât diseminarea cunoștințelor acumulate, cât și îmbunătățirea situației existente la nivelul municipiilor prezente.